Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng kết công tác Mặt trận năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
EmailPrintAa
10:24 19/01/2015

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Cao Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các tổ chức thành viên, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
 

Đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2014, công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: Tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhiều nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động hướng tới Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014) gắn với tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ 102 khu dân cư văn hóa điểm và đỡ đầu 42 xã xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân hiến 3.900.000m2 đất, xây dựng 1.093 mô hình sản xuất, doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó 424 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; thành lập mới 96 hợp tác xã, 274 tổ hợp tác, 117 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Toàn tỉnh làm mới 696 km đường giao thông nông thôn, 112 km kênh nội đồng; sửa chữa nâng cấp 707 nhà văn hóa, làm mới 693 nhà văn hóa (nhân dân đóng góp 65% giá trị công trình); xây dựng 386 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 430 vườn mẫu. Mặt trận Tổ quốc các cấp trực tiếp xây dựng 203 mô hình kinh tế, 186 mô hình văn hóa - xã hội, 40 mô hình an ninh - quốc phòng, 20 mô hình xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xây trường chuẩn, trạm y tế chuẩn quốc gia mức độ I và mức độ II, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ gia đình văn hóa 78,6%, tỷ lệ làng văn hóa 41,5%, 94,5% khu dân cư có nhà văn hoá, 100% khu dân cư có quy ước, hương ước phù hợp với pháp luật; 100% khu dân cư đã tổ chức ký bản cam kết với hộ gia đình, 95% hộ gia đình ký cam kết thực hiện Phong trào “Ba không”: “Không ma túy, không cờ bạc ăn tiền, không vi phạm trật tự an toàn giao thông”. 

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, phân bổ 3,9712 tỷ đồng từ Quỹ “vì người nghèo” các cấp, trao tặng 10.356 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Giáp Ngọ; kết hợp các nguồn hỗ trợ khác, trao tặng 92.085 suất quà với tổng giá trị 29,628 tỷ đồng trong dịp Tết và tặng quà với tổng giá trị 997,8 triệu đồng cho người có công với cách mạng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ; vận động 40,54 tỷ đồng xây dựng Quỹ “vì người nghèo” 3 cấp; hỗ trợ làm mới 1.192 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 125 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh 884 triệu đồng, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất 445 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo 286,5 triệu đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội 5,036 tỷ đồng...

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia phòng, chống tham nhũng; phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo; đấu tranh chống các thế lực thù địch trong lĩnh vực tôn giáo và nhân quyền; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng các công trình, dự án. Mặt trận các cấpphối hợp với ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo; vận động ủng hộ nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại vùng biên giới, biển, đảo. Các Ban Thanh tra nhân dân phát hiện 780 vụ, việc, tham gia giám sát, giải quyết 620 vụ, việc; các Ban Giám giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 427 công trình, phát hiện 152 vụ, việc sai phạm; tham gia hòa giải thành 4.600 vụ, việc.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận trong năm qua vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Nắm diễn biến tình hình ở cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội có thời điểm chưa sâu sát, chưa kịp thời, tham mưu và xử lý còn chậm; tuyên truyền, vận động về chủ trương sáp nhập trường, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, ở một số dự án, một số vùng đồng bào có đạo chưa tốt. Việcthực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở một số địa phương còn hình thức, hiệu quả thấp. Các hoạt động phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội chưa được Mặt trận các cấp quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế.Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức; việc thực hiện chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ở một số địa phương chưa đầy đủ...

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận sôi nổi về kết quả đạt được, những hạn chế và nêu các giải pháp để công tác Mặt trận đạt kết toàn diện hơn, hiệu quả hơn trong năm 2015. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Cao Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận: Hoạt động của Mặt trận các cấp trong năm qua góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội. Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII,Mặt trận các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Từ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh: Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Nhân dịp này, 51 tập thể, 28 cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng và 25 tập thể, 26 cá nhân được đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng về thành tích xuất sắc trong năm qua.

Lê Đình Thọ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh


    Ý kiến bạn đọc