Xây dựng Chương trình công tác toàn khóa BCH Đảng bộ tỉnh phù hợp yêu cầu thực tiễn
EmailPrintAa
08:32 05/11/2015

Sáng 4/11, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 để nghe và cho ý kiến về dự thảo một số văn bản quan trọng. Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
 

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quyết định phân công nhiệm vụ đối với các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XVIII; nghe và cho ý kiến về các văn bản dự thảo: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XVIII; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XVIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch thông qua các quyết định về phân công công tác các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách đơn vị, địa bàn; trình bày Dự thảo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XVIII.

 
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

 

Theo báo cáo, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã có 185 nội dung được các đơn vị đề nghị đưa vào. Trên cơ sở những nguyên tắc chung, dự thảo chương trình tập trung vào nội dung phân bổ các đề án, chuyên đề.

 

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Võ Hồng Hải nêu ý kiến về một số nội dung BCH Đảng bộ tỉnh ủy quyền BTV Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy.

 

Theo đó, lĩnh vực kinh tế có 2 chuyên đề công nghiệp, 3 chuyên đề nông nghiệp, 1 chuyên đề về TM-DV, du lịch; phát triển đô thị có 2 chuyên đề; lĩnh vực văn hóa – xã hội có 6 chuyên đề; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 6 chuyên đề. Ngoài ra, chương trình công tác còn có các chuyên đề về thành phần kinh tế, tài nguyên - môi trường, cải cách hành chính, QP-AN, công tác nội chính và các chuyên đề tổng kết nhiệm vụ kế hoạch hằng năm, giữa nhiệm kỳ.

 

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Hoàng Văn Quảng: Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần nêu rõ giải pháp, nhất là các chính sách về phát triển đô thị, cụm công nghiệp.

 

Với mục tiêu quan trọng nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề cập đến các chỉ tiêu chủ yếu, thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp tổ chức thực hiện trong suốt nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào 5 lĩnh vực: kinh tế, VH - XH, tài nguyên - môi trường, phát triển đô thị, QP-AN và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Cân nhắc ban hành một số đề án đã có từ nhiệm kỳ trước, thay vào đó bổ sung một số đề án như: Đề án đổi mới công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới...

 

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, nhất là 13 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị tập thể BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, cùng nhau xây dựng, hoàn chỉnh các văn bản dự thảo trình tại hội nghị, từ đó, tạo thành sức mạnh tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy.

 

Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý, tiếp tục bổ sung để hoàn chỉnh các văn bản dự thảo, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Quyết liệt thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các dự án trọng điểm; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách; tổ chức tốt các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

 Theo Mạnh Hà/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc