TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 02-HD/BTCTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 02-HD/BTCTU
Trích yếu Hướng dẫn số 02 - HD/BTCTU: Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.
Ngày ban hành 12/11/2018 Ngày hết hạn
Người ký Hà Văn Thạch Chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm