TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 03-HD/TW
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 03-HD/TW
Trích yếu Hướng dẫn số 03-HD/TW: Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Ngày ban hành 20/03/2020 Ngày hết hạn
Người ký Trần Quốc Vượng Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đính kèm