TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 11-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 11-HD/BTGTU
Trích yếu Hướng dẫn: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 30/08/2016 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đính kèm