TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 16-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 16-HD/VPTW
Trích yếu Hướng dẫn số 16-HD/VPTW: ghi biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành 23/02/2023 Ngày hết hạn
Người ký Bùi Văn Thạch Chức vụ Phó Chánh Văn phòng TW Đảng
Cơ quan ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Đính kèm