TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 169-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 169-HD/BTGTW
Trích yếu Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW: Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 22/01/2021 Ngày hết hạn
Người ký Phan Xuân Thủy Chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đính kèm