TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 30 - HD/BDVTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 30 - HD/BDVTW
Trích yếu Hướng dẫn số 30 - HD/BDVTW, ngày 10/02/2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI)
Ngày ban hành 10/02/2014 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm