TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 31 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 31 - HD/BTGTU
Trích yếu Hướng dẫn số 31 - HD/BTGTU, ngày 26/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Ngày ban hành 26/03/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đính kèm