TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 37-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 37-HD/BTGTU
Trích yếu Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU, ngày 11/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia; công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012
Ngày ban hành 11/05/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đính kèm