TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 41-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 41-HD/BTGTU
Trích yếu Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 28/8/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tổ chức Lễ chào cờ vào ngày thứ hai tuần đầu tháng
Ngày ban hành 28/08/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đính kèm