Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện Vũ Quang họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019
EmailPrintAa
15:35 09/07/2019

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (khóa IV) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đạt kết quả: Thành lập được 17 tổ hợp tác, 03 hợp tác xã, 01 doanh nghiệp; thu ngân sách đạt 9.630 triệu đồng, bằng 28,3% kế hoạch tỉnh giao, bằng 26,7% kế hoạch huyện giao. Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Về xây dựng Đảng, các cấp ủy kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, củng cố, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ; duy trì nền nếp hoạt động kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận. Toàn huyện đã kết nạp 13 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 75 đảng viên; trao tặng huy hiệu Đảng cho 54 đảng viên; bổ nhiệm 35 đồng chí; bổ nhiệm lại 02 đồng chí; luân chuyển, điều động 08 đồng chí. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các lễ lớn của quê hương, đất nước.

Tuy vậy, việc chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án còn chậm. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn. Triển khai xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn chậm. Một số vụ việc chậm được giải quyết như tranh chấp, khiếu kiện về đất đai ở các xã Sơn Thọ, Hương Điền, Hương Thọ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng chỉ đạo phát triển các sản phẩm chủ lực, các mô hình sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; chỉ đạo huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính và các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thị Thủy, Huyện ủy Vũ Quang


    Ý kiến bạn đọc