Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên duyệt nội dung đại hội điểm Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Vịnh
EmailPrintAa
15:35 21/02/2020

Sáng ngày 19/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị duyệt nội dung đại hội điểm Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Vịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 05/9/2019 “thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, lựa chọn Đảng bộ xã Cẩm Vịnh để chỉ đạo đại hội điểm vào đầu tháng 3/2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vịnh báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy, Đề án nhân sự, chương trình, kịch bản, dự kiến các tham luận. Dự kiến Đảng bộ xã tổ chức đại hội trù bị vào chiều ngày 08/3/2020, đại hội chính thức vào ngày 09/3/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện, công tác nhân sự, các chương trình đại hội; nêu giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Vịnh đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện để chuẩn bị tổ chức đại hội điểm. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, quy trình đại hội. Để đại hội điểm được tổ chức thành công, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải tổ chức thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; giải pháp nhiệm kỳ tới cần cụ thể và có tính khả thi. Chủ đề của đại hội cần khái quát hơn, trọng tâm là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có dịch vụ, nông nghiệp phát triển. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; quan tâm công tác khánh tiết, hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng công trình chào mừng Đại hội. Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, các ban Đảng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ Đảng ủy xã hoàn thiện tất cả các nội dung để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Vịnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để rút kinh nghiệm triển khai đại hội đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Thành công của Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Vịnh sẽ tạo tiền đề quan trọng để Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Thị Oanh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Cẩm Xuyên


    Ý kiến bạn đọc