Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc họp bàn sản xuất vụ Đông năm 2017
EmailPrintAa
16:54 07/09/2017

Chiều ngày 06/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị bàn sản xuất vụ Đông năm 2017.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn, phòng, ngành liên quan đã phân tích kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế của vụ Đông năm 2016. Năm 2016, toàn huyện đạt được một số chỉ tiêu trong sản xuất vụ Đông nhưng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Diện tích các loại rau màu không đạt kế hoạch, việc cung ứng con giống chưa kịp thời, kết quả tiêm phòng đạt kết quả chưa cao, liên kết trong sản xuất chưa hiệu quả, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi chưa được khắc phục…

Vụ Đông năm 2017, huyện Can Lộc phấn đấu đạt 1.180ha diện tích cây trồng (ngô lấy hạt 200ha, ngô sinh khối 50ha, lạc 30ha, khoai tây các loại 300ha, rau các loại 600ha); mở rộng diện tích vườn đồi trồng cây ăn quả ở vùng trà sơn, trồng mới 80ha cam, bưởi, trong đó giống bưởi Phúc Trạch 30ha và 50ha cam chanh. Phát triển số lượng đàn vịt vụ Đông đạt 25 vạn con và Zebu hóa đàn bò thịt theo hướng thâm canh.

Để sản xuất vụ Đông năm 2017 đạt kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan chuyên môn tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2017; tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường bám sát cơ sở theo hướng thực chất, nâng cao hiệu quả chỉ đạo sản xuất. Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ đối với từng loại giống cây, con; định hướng, tìm kiếm thị trường tiêu thu rau màu. Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng các mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp. Các ngành, địa phương chủ động các phương án đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất, huy động tối đa phương tiện cơ giới trong khâu làm đất; chỉ đạo tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống và quy trình sản xuất. Tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung theo từng vùng.

Võ Quang Đạt - Văn phòng Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc