Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo
EmailPrintAa
08:33 27/03/2018

Chiều ngày 26/3/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác khoa giáo quý I/2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong quý I/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực khoa giáo. Ngành Giáo dục thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, kết quả chất lượng dạy và học chuyển biến tích cực, các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh được quan tâm; đưa vào canh tác một số cây trồng mới cho năng suất cao. Mạng lưới y tế từ huyện tới cơ sở tiếp tục được củng cố, chất lượng khám và chữa bệnh được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,11%, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền một số nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp chưa kịp thời; phát triển mô hình, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chậm được nhân rộng; tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn còn chậm, một số ít trường học tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế còn thấp; nhân lực tại một số trạm y tế còn thiếu; tỷ lệ sinh con thứ 3 tại một số địa phương cao.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết các cấp về lĩnh vực khoa giáo, trong đó có báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng về cơ sở, tăng cường nắm tình hình thực tiễn, phát hiện, tuyên truyền  nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến. Các đơn vị Khối Khoa giáo chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; thực hiện tốt các mục tiêu chương trình phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm y tế; huy động nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch trên địa bàn.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc