BCH Đảng bộ huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng
EmailPrintAa
17:16 30/09/2016

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.
 
Đồng chí Trần Báu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu  

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và ý kiến phát biểu của đại diện một số phòng, ngành, địa phương, trong 9 tháng đầu năm, được sự quan tâm của tỉnh, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với nỗ lực của nhân dân, các doanh nghiệp… nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nghi Xuân đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất vụ Xuân được mùa khá toàn diện, năng suất đạt 48tạ/ha; vụ Hè - Thu, vụ Mùa nhìn chung đạt kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 15 nghìn tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển cả về tổng đàn và chất lượng, hình thành thêm 02 trang trại chăn nuôi lợn tập trung liên kết với doanh nghiệp quy mô từ 1.200-2.500 con/lứa; 02 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại, quy mô 450-600con/lứa; 02 cơ sở chăn nuôi bò quy mô 50-200con/lứa. Công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm được tăng cường. Về sản xuất ngư nghiệp, mặc dù bị hưởng do sự cố môi trường biển nhưng hoạt động nuôi trồng vẫn duy trì khá, huyện đang tập trung cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tổ chức đánh giá thẩm định thiệt hại của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng trên địa bàn.

Toàn huyện thành lập mới 29 doanh nghiệp, 17 hợp tác xã và 34 tổ hợp tác, hình thành thêm 111 mô hình sản xuất. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Toàn huyện làm mới được trên 31 km đường giao thông nông thôn, gần 10 km kênh thoát nước khu dân cư, xây mới và sửa chữa nâng cấp 39 nhà văn hóa thôn, hoàn thiện 03 chợ đạt chuẩn và 07 công trình trường học. Công tác văn hóa xã hội được có bước phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới, đó là: Phát huy sức mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra để phấn đấu thực hiện. Bám sát cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn năm nay; tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình phù hợp có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung làm tốt công tác kê khai đền bù cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Triển khai tốt sản xuất vụ Đông Xuân, kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự…

Tại hội nghị lần này, các thành phần dự họp đã thảo luận, góp ý vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận giai đoạn 2016, định hướng đến năm 2025.

Phan Văn Lĩnh - Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc