Bế giảng Lớp Trung cấp chính trị - hành chính Khóa 106 tại huyện Thạch Hà
EmailPrintAa
15:11 29/04/2016

Chiều ngày 27/04/2016, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thạch Hà tổ chức Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp chính trị - hành chính Khóa 106.

 

 

                             Trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên

 

Lớp Trung cấp chính trị - hành chính Khóa 106 được Trường Chính trị Trần Phú khai giảng vào ngày 08/9/2014 với 100 học viên, học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thạch Hà. Các học viên chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên các phòng, ban cấp huyện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn. Tham gia lớp học, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 6 học phần gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó, các học viên còn được bồi dưỡng thêm các kiến thức, kỹ năng về xây dựng nông thôn mới, tham gia hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu thực tế cuối khóa. Đến nay, có 99 học viên đã hoàn thành chương trình khóa học và đủ điều kiện cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (01 học viên vì lý do công việc xin nghỉ học), trong đó có 27 học viên đạt loại giỏi, chiếm 27,27%, 72 học viên đạt loại khá, chiếm 72,73%.

Tại Lễ bế giảng, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú và Huyện ủy Thạch Hà đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Bùi Thị Thúy Hằng (Đài Truyền thanh - Truyền hình Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc