Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố: Mô hình hiệu quả ở Đảng bộ phường Kỳ Phương
EmailPrintAa
14:51 18/07/2018

Thời gian qua, Đảng bộ phường Kỳ Phương (thuộc Đảng bộ thị xã Kỳ Anh) đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố. Mô hình này phát huy sự năng động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Lãnh đạo phường kiểm tra Tủ sách của tổ dân phố Hồng Hải 1 (ảnh: Anh Tuấn)

Năm 2015, thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 06 phường và 06 xã, trong đó có phường Kỳ Phương. Từ mô hình Bí thư kiêm Trưởng thôn được thực hiện ở thôn Quyết Tiến trước đó, sau khi thành lập phường Kỳ Phương, 8/8 tổ dân phố thuộc Phường thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố.

Việc nhất thể hóa chức danh đã giảm được thời gian hội họp, tổ chức bộ máy tinh gọn hơn. Các tổ dân phố có sự thống nhất từ ban hành chủ trương, nghị quyết đến xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Mặt khác, phụ cấp của người đứng đầu tổ dân phố được nâng lên, góp phần động viên, khuyến khích cán bộ đảm đương nhiệm vụ.

Trong số các đơn vị, ông Hoàng Xuân Đình có thâm niên nhiều năm làm Trưởng thôn Hồng Hải 1. Từ khi được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hồng Hải 1, ông Đình có điều kiện phát huy vai trò trách nhiệm, cùng các đồng chí trong Chi ủy, Ban Cán sự Tổ dân phố lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể và nhân dân tiên phong trong xây dựng đô thị văn minh. Hiện tổ dân phố Hồng Hải 1 đang tập trung hoàn thiện 01 tuyến đường kiểu mẫu, 05 hộ gia đình thực hiện mô hình vườn mẫu, góp phần tạo cảnh quan đô thị, nếp sống văn minh trên địa bàn tổ dân phố nói riêng, phường Kỳ Phương nói chung.

Lãnh đạo phường và Chi ủy, Ban Cán sự Tổ dân phố Hồng Hải 1 nắm tình hình một hộ gia đình

Với sự năng động, tính tiên phong, gương mẫu, các bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố đã nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, Cùng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, hiện nay, Kỳ Phương là một trong những địa phương dẫn đầu các phong trào thi đua của thị xã Kỳ Anh, nhất là xây dựng đô thị văn minh và phát triển các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm.

Sau khi nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, đầu năm 2018, phường Kỳ Phương thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, tiếp đó nhất thể hóa các chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm nhiệm khuyến nông, khuyến lâm; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên kiêm nhiệm truyền thanh cơ sở… Việc nhất thể hóa một số chức danh từ phường đến tổ dân phố ở phường Kỳ Phương là thành công bước đầu, tạo sự thống nhất, góp phần tinh giản biên chế, là mô hình để các địa phương khác tham khảo, triển khai thực hiện.

Hồ Minh Hằng, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc