Các cơ quan Đảng huyện Lộc Hà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
EmailPrintAa
16:10 21/09/2016

Chiều ngày 20/9/2016, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng huyện Lộc Hà họp đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng thời gian qua, triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới.
 
Tập huấn về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy huyện Lộc Hà  

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng huyện Lộc Hà đã được các cấp ủy quan tâm: Hệ thống mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng được đầu tư, phát triển theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và nhu cầu thực tế. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin cơ bản đầy đủ; chuyển giao, nâng cấp và tích hợp đầy đủ các phần mềm dùng chung của các cơ quan Đảng được cập nhật trên hệ thống mạng của cơ quan Đảng. Việc truy cập, khai thác Trang Thông tin điện tử và Hệ thống thư điện tử của Đảng bộ tỉnh mail@hatinh.dcs.vn từng bước đáp ứng yêu cầu cung cấp và xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp, góp phần đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Tuy vậy, một số cơ quan Đảng trong huyện chưa khai thác hết tính năng và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu đã đầu tư, xây dựng; thực hiện cập nhật, lưu trữ dữ liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung Lotus Note 8.5 còn chậm; việc gửi nhận văn bản chưa nghiêm túc, chưa đúng theo quy định; số lượng cán bộ, công chức thường xuyên theo dõi, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh chưa nhiều; việc ứng dụng Hệ thống thư điện tử của Đảng bộ tỉnh để gửi, nhận công văn, giấy mời, tài liệu… hiệu quả chưa cao.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Trần Xuân Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng huyện ghi nhận kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy các cấp, bộ phận chuyên môn trong ứng dụng công nghệ thông tin. Để công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Đảng huyện đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng. Phổ biến các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thông tin.

Cấp ủy các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức mình, tạo bước đột phá trong nhận thức và hành động, từ đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Khai thác hiệu quả Hệ thống thư điện tử của Đảng bộ tỉnh có máy chủ đặt trong nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Trần Công Vượng - Huyện ủy Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc