Các địa phương nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017 
EmailPrintAa
15:52 01/08/2017

Vừa qua, ban chấp hành đảng bộ các huyện, thành, thị ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong điều kiện có nhiều khó khăn.
 
Hội nghị sơ kết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc  

Huyện Can Lộc

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Can Lộc đã xây dựng, phát triển thêm 15 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Thu ngân sách đạt 59,5 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 600 tỷ đồng; cung ứng 5.500 tấn xi măng theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huy động được 106,31 tỷ đồng (vốn ngân sách các cấp 40,26 tỷ đồng, vốn lồng ghép 57,8 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 8,25 tỷ đồng) để xây dựng nông thôn mới; đến nay, bình quân mỗi xã đạt 11,1 tiêu chí. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên.

Tuy vậy, tình hình chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm; số diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn cổ bông lớn, gây nhiều thiệt hại; thu ngân sách một số địa phương chưa đạt kế hoạch; các mô hình kinh tế phát triển chưa bền vững; huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi chưa được xử lý dứt điểm...

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Can Lộc sẽ tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tập trung huy động các nguồn lực để đến cuối năm 2017 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm về đất đai, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, nhất là các trang trại chăn nuôi tập trung. Triển khai quyết liệt các giải pháp để thu ngân sách đạt kế hoạch. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác phát triển đảng viên; tăng cường phát hiện, tổ chức kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị sơ kết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  

 Huyện Đức Thọ

Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân đạt 6.534 ha, bằng 100% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 74,2 tỷ đồng, bằng 59,2% kế hoạch tỉnh giao. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt 1.120 tỷ đồng, doanh số cho vay 607,8 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2016. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt 157,071 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất trị giá 26,785 tỷ đồng, chiếm 17%); nhận xi măng do tỉnh hỗ trợ 4.420 tấn, xây dựng mới 28,8 km đường giao thông nông thôn; 4,25 km đường giao thông nội đồng; 5,6 km kênh mương cứng; 06 trường học; xây mới và nâng cấp 13 nhà văn hóa thôn, xóm; thành lập mới 06 hợp tác xã, 17 tổ hợp tác, 14 doanh nghiệp, 14 mô kình kinh tế doanh thu 100 triệu đồng trở lên. Chất lượng giáo dục và đào tạo được giữ vững; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 82,9%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội "Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhiệm kỳ 2017 - 2022 của 14 xã, thị trấn có đồng bào giáo dân và đại hội các tổ chức đoàn thể nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn cả về trồng trọt và chăn nuôi, diện tích lúa Thiên ưu 8 bị thiệt hại lớn do bệnh đạo ôn cổ bông. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt. Cải cách hành chính, công khai niêm yết các thủ tục hành chính mới ban hành ở các đơn vị thực hiện chưa đầy đủ và kịp thời. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số đơn vị còn chậm; vai trò, trách nhiệm của một số lãnh đạo ban, phòng, ngành, địa phương chưa cao, chưa chủ động, quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, phụ trách. Việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có thời điểm chưa kịp thời, thiếu chủ động.

Sáu tháng cuối năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng, ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, khắc phục khó khăn trong chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp lần 3 của huyện. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ở cụm công nghiệp làng nghề và khu dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, công tác cải cách hành chính, đưa Trung tâm hành chính công của huyện vào hoạt động.

 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nghị Xuân phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết  

Huyện Nghi Xuân

Sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu tư, xây dựng đạt trên 876 tỷ đồng, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2016; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 553,146 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ ước đạt 809 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 79,6tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, thành lập mới 55 mô hình, 12 tổ hợp tác; đến nay, các xã đăng ký về đích năm 2017 đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, phối hợp tổ chức các hoạt động và Lễ Khai trương mùa du lịch biển Xuân Thành 2017, thu hút trên 179.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về công tác Tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời, nghiêm túc. Đã tổ chức được 45 lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên, hội viên, với tỷ lệ tham gia trên 90%; cấp phát hơn 8.000 cuốn Sổ tay về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện. Thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ, đảng viên, kết nạp được 86 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm, đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số mặt chưa tập trung cao; việc huy động nguồn lực chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu đầu tư; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; công tác bồi thường sự cố môi trường biển còn chậm. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Chất lượng một số tổ chức cơ sở đảng, nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chưa được thực hiện một cách nghiêm túc...

Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; kịp thời hoàn thành công tác kê khai, thẩm định, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chú trọng đi sâu vào từng việc làm cụ thể, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

 
Hội nghị nghị sơ kết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên  

Cẩm Xuyên

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 950 tỷ đồng, bằng 85,6% so với cùng kỳ; năng suất lúa vụ xuân đạt 42,18 tạ/ha, sản lượng đạt 40.359,25 tấn; giá các mặt hàng hải sản tăng trên 2 lần so với cùng kỳ năm 2016; diện tích nuôi trồng, các hoạt động chế biến thủy sản cơ bản phục hồi. Tiến hành chi trả cho 9.104 đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển với số tiền được phê duyệt 257,487 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đạt trên 50% kế hoạch năm. Du khách đến nghĩ dưỡng trên địa bàn tăng dần, 6 tháng đầu năm đạt gần 130.000 lượt khách, bằng 76% so với năm 2015, bằng 3,5 lần so với mùa du lịch năm 2016. Huy động được 33,475 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, thành lập mới 53 mô hình, 18 tổ hợp tác, 03 hợp tác xã, 09 doanh nghiệp; 172 thôn triển khai xây dựng khu dân cư mẫu. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Dịch bệnh, giá cả giảm sâu ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa, chăn nuôi lợn. Xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu kết quả chưa cao; kết quả chỉnh trang đô thị còn khiêm tốn; một số địa phương thu ngân sách đạt thấp. Một số đơn vị nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên chưa kịp thời; công tác cải cách hành chính ở một số địa phương chưa hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu, đề ra các giải pháp, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2017, trọng tâm là: Tập trung chăm sóc để vụ Hè Thu đạt kết quả cao; rà soát, cơ cấu lại ngành chăn nuôi; chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ... tiếp tục khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá tiềm năng du lịch; phát triển các mô hình sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để tạo nguồn thu. Chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa. Thường xuyên chủ động nắm tình hình trên địa bàn, giữ vững quốc phòng - an ninh. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác giải quyết đơn thư, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

 
Thường trực Huyện ủy Lộc Hà trao Cờ do Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016  

Huyện Lộc Hà

Do gặp nhiều yếu tố bất lợi nên kết quả sản xuất nông nghiệp của huyện Lộc Hà đạt thấp so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với số thu 840 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 57,924 triệu đồng, gần bằng 58% kế hoạch năm. Tiếp tục  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố môi trường biển, khôi phục phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, cơ bản hoàn thành công tác kê khai hỗ trợ, bồi thường thiệt hại. Tổng giá trị đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển được tỉnh phê duyệt là 211,959 tỷ đồng cho 9.074 đối tượng. Rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, kết quả xây dựng nông thôn mới của tất cả các xã; thành lập mới 20 mô hình sản xuất, kinh doanh; 12/13 xã có ít nhất 01 khu dân cư mẫu, 05 vườn mẫu. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; tổ chức lễ khánh thành Đền thờ và lễ đúc tượng vua Mai Hắc Đế, gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba... Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự trên địa bàn sau sự việc một số người dân bị các phần tử phản động, cực đoan xúi dục, kích động, tụ tập đông người, gây rối tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được chú trọng. Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên các cấp trong nắm dư luận xã hội và thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tuy vậy, việc thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp, chấp hành lịch thời vụ, cơ cấu giống ở một số địa phương chưa nghiêm túc. Công tác kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển một số địa phương thực hiện thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến ổn định tình hình trên địa bàn. Thu ngân sách (trừ thu từ cấp quyền sử dụng đất) chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính, quy hoạch, quản lý quy hoạch còn hạn chế. Tiến độ xây dựng nông thôn mới một số xã còn chậm...

Trong những tháng còn lại của năm 2017, huyện Lộc Hà tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển thủy sản giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; khẩn trương hoàn thành việc kê khai, phê duyệt, công khai danh sách, chi trả tiền đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển cho các đối tượng. Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Hội nghị sơ kết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh  

 Thị xã Kỳ Anh 

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường do sự cố môi trường biển; tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng, cơi nới công trình trái phép… Lợi dụng tình hình trên, một số đối tượng phản động, cực đoan đưa thông tin xuyên tạc sự thật kích động nhân dân, gây rối tình hình. Những yếu tố này đã tác động, ảnh hưởng đến triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 4.426 tỷ đồng, bằng 58,33% kế hoạch năm 2017, bằng 114,85% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động thương mại bắt đầu sôi động trở lại, trên địa bàn có 421 cơ sở hoạt động tiểu thủ công nghiệp, trong đó một số ngành nghề có bước hồi phục và phát triển so với cùng kỳ như sản xuất, chế biến nước mắm, gia công cơ khí, tôn thép… Sản xuất thép đạt 287.583 tấn, tăng 122,7%; sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đạt 2.466 triệu kwh/1.620,7 triệu kwh (tăng 52,2% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 179,59 tỷ đồng, bằng 100,16% cùng kỳ năm 2016; hỗ trợ đóng mới 09 tàu cá trên 90CV, trong đó có 04 tàu trên 400CV; hạ thủy 01 tàu vỏ thép công suất 829CV; triển khai mô hình nuôi tôm thâm canh lót bạt, mô hình chăn nuôi bò, xây dựng 37 mô hình chăn nuôi gà siêu trứng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ, bình quân đạt 12,4 tiêu chí/xã. Trong 6 tháng đầu năm đã chuyển sinh hoạt đảng chính thức 65 đồng chí, kết nạp 95 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 3.991 đồng chí. Công tác vận động quần chúng được tăng cường, Thị ủy đã ban hành và triển khai Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2017 - 2018 và những năm tiếp theo”.

Tuy vậy, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, vướng mắc, như: Chưa có chính sách thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, kinh tế đô thị; tình trạng nợ đọng thuế kéo dài nhưng chưa có biện pháp xử lý; giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới chậm; tình trạng xây dựng, cơi nới trái phép còn diễn ra ở một số xã, phường nhưng chưa kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Một số tổ chức đảng chưa phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, thiếu nhạy bén, sáng tạo trước những vấn đề mới, lúng túng khi giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp; nhất là công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng,...

Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh sẽ tập trung hoàn thành công tác kê khai, xác định, thẩm định, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường, đồng thời triển khai các đề án khôi phục sản xuất. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, khắc phục tình trạng nợ thuế. Kiên quyết xử lý việc xây dựng, cơi nới công trình trái phép. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các doanh nghiệp. Xây dựng mô hình điểm, xây dựng lực lượng nòng cốt của Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ làm công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

 
Hội nghị sơ kết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh  

Thị xã Hồng Lĩnh

Trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế Thị xã tiếp tục phát triển khá, thành lập mới 19 doanh nghiệp, 02 hợp tác xã, 05 tổ hợp tác, 05 mô hình sản xuất. Nâng cao hiệu quả công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư, có 06 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 59,035 tỷ đồng. Tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị loại III, có 13 công trình chỉnh trang đô thị đã và đang được triển khai. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập thị xã Hồng Lĩnh (2/3/1992 - 2/3/2017); nâng cao chât lượng giáo dục - đào tạo, hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2016 - 2017; chuyển Bệnh viện đa khoa Thị xã về cơ sở mới, tổ chức sắp xếp lại hệ thống khoa, phòng, chấm chỉnh thái độ y đức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng về kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ. Tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về “Lãnh đạo xây dựng, nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, tâm huyết.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là thu ngân sách đạt thấp; năng suất, sản lượng, giá trị nông sản đạt thấp; tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn còn phổ biến. Chất lượng giáo dục - đào tạo thiếu bền vững. An ninh trật tự tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng đảng tại một số đơn vị, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, phát triển đảng viên mới có nhiều khó khăn; hoạt động của chi đoàn, chi hội chưa có nhiều đổi mới, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thiếu chiều sâu...

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Khuyến khích mở rộng sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tìm giải pháp phát huy hiệu quả Trung tâm thương mại siêu thị tổng hợp. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, đẩy nhanh thực hiện các công trình, dự án. Nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các tác giả: Võ Quang Đạt, Phan Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Tịnh, Hà Thị Oanh,

Lê Đình Sương, Trần Viết Hợp, Hoàng Thị Thanh Cảnh


    Ý kiến bạn đọc