Các địa phương nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng
EmailPrintAa
16:48 31/01/2018

Vừa qua, cấp ủy các cấp đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm qua, điều kiện có nhiều khó khăn nhưng các địa phương, đơn vị đã nỗ lực, đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo đà phát triển trong năm 2018 - năm bản lề thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Huyện ủy Nghi Xuân

Huyện Nghi Xuân

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 11,32%; thu ngân sách đạt 208,4 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch tỉnh giao; có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã còn lại đạt từ 13-14 tiêu chí. Về văn hóa - xã hội: Có thêm 09 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,35%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 85,03%.

Cấp ủy các cấp chú trọng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (84 lớp với gần 15.700 lượt cán bộ, đảng viên tham gia) và xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xuất bản hơn 9.000 cuốn Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp phát cho 100% cán bộ, đảng viên. Kết nạp 139 quần chúng ưu tú vào Đảng. Xây dựng mới 202 mô hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, thi hành kỷ luật 50 đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển biến chậm; việc tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực còn khó khăn; công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp có thời điểm chưa được chú trọng. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều. Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở chưa được phát huy đúng mức. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn hạn chế...

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn 155 tỷ đồng, 03 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành 07 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển du lịch trải nghiệm nông thôn mới và dịch vụ lưu trú. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Huyện Lộc Hà

Các tập thể được khen thưởng

Ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất diêm nghiệp từng bước được phục hồi, phát triển. Diện tích nuôi trồng tăng 5,57% so với năm 2016; các dự án nuôi trồng thủy sản quy mô lớn phát huy hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2025; tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành một số công trình, dự án lớn: Dự án Vinpearl Cửa Sót; tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ, xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế; hệ thống kênh trục sông Nghèn... Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 175,6 tỷ đồng, đạt 175,6% so với dự toán tỉnh giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và công tác kê khai hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Xây dựng xã An Lộc đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 05 xã trên địa bàn đạt chuẩn, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Thành lập mới 26 mô hình sản xuất, kinh doanh và 38 doanh nghiệp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc: Tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ và lễ đúc tượng vua Mai Hắc Đế; gặp mặt kỷ niệm 10 thành lập huyện, đón nhận Huân chương lao động hạng 3; Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Nguyễn Văn Trỗi... Tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2017 và 21 buổi tuyên truyền về khắc phục sự cố môi trường biển; soạn thảo, in ấn tờ rơi để tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự. Tập trung xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2025; kết nạp 113 đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 627 đồng chí. Thành lập các đoàn giám sát đối với 13 đảng bộ cơ sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, qua đó phát hiện xử lý, thi hành kỷ luật 13 đảng viên.

Đồng chí Hà Tiến Lam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Huyện ủy Lộc Hà

Tuy vậy, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế: Sản xuất nông nghiệp giảm so với năm 2016 cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng còn bất cập. Một số cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu hiệu quả hoạt động còn thấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn những tiềm ẩn khó lường; sự phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm chưa thực sự đồng bộ. Công tác vận động quần chúng ở một số địa phương, đơn vị chưa đi vào chiều sâu; việc nắm, dự báo tình hình trong nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Năm 2018, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, khuyến khích các hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; phấn đấu có 01 - 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa các yếu tố có thể gây mất ổn định, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong khối Nội chính; tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến sự cố môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Huyện Kỳ Anh

Lãnh đạo huyện kiểm tra vùng chuyên canh chè xã Kỳ Thượng

Thu ngân sách đạt 719,698 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 152,5 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch. Hoàn thành việc chi trả cho 7.029 đối tượng với số tiền 167.841 triệu đồng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển theo quy định. Kịp thời phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, tiếp nhận, phân bổ tiền và hàng cứu trợ, sửa chữa trạm y tế, trường học, hệ thống điện, đường... ổn định cuộc sống nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 10/21 xã, không có xã dưới 10 tiêu chí.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII; bổ nhiệm 28 đồng chí trưởng, phó các ban, phòng, ngành và cơ sở; kết nạp 93 đảng viên. Kiểm tra, giám sát 60 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 01 tập thể, 04 đảng viên. Công tác Dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; củng cố và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng, phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất.

Hai là: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm đúng tiến độ.

Ba là: Tập trung khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý tốt thị trường không để xảy ra các hiện tượng gian lận thương mại. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác trái phép khoáng sản, vi phạm bảo vệ môi trường.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về văn hóa. Quan tâm đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với các địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Năm là: Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tập trung giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động bám nắm địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Sáu là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt chế độ đối thoại giữa chính quyền với nhân dân để tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc từ cơ sở.

Huyện Thạch Hà

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017

Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt 198% kế hoạch; toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 14 xã, không còn xã dưới 11 tiêu chí. Tập trung cải cách hành chính và tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, toàn huyện có 90% gia đình văn hóa, 88,94% thôn văn hóa (193/217 thôn); chất lượng giáo dục được nâng lên. Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát; thường trực cấp ủy tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân...

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình sản xuất rau sạch

Bên cạnh kết quả đạt được, việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; một số cán bộ chưa tâm huyết, trách nhiệm, thiếu năng động, sáng tạo; sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao dẫn đến những kết quả đạt được còn có phần hạn chế.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

- Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tượng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa lực lượng chức năng, thường xuyên theo dõi, chủ động nắm, kiểm soát tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Huyện Vũ Quang

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Huyện ủy Vũ Quang

Thu ngân sách đạt gần 38 tỷ đồng, bằng 102,7% chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,76 triệu đồng, tăng 3,29 triệu đồng so với năm 2016. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, thành lập mới 107 mô hình sản xuất cho doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên và 19 doanh nghiệp, 03 liên hiệp hợp tác xã, 36 tổ hợp tác. Toàn huyện làm được 42,4km đường giao thông nông thôn (đạt 106% kế hoạch), 5km kênh mương nội đồng (đạt 100% kế hoạch), 31,98 km rãnh thoát nước (đạt 106,6% kế hoạch). Xã Đức Bồng đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn lên 7/11 xã; các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên, riêng xã Đức Liên đã đạt 20/20 tiêu chí.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, số trường đạt chuẩn Quốc gia trên toàn huyện là 29/32 trường (tỷ lệ 90,62%); quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế 92,2% (đạt 115% kế hoạch tỉnh giao). Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XII. Kết quả phân loại cuối năm có 13,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ; 76,9% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; có 03/31 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 90,3% đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng nhưng thiếu ổn định và chưa thật sự bền vững; hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn; chất lượng xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức...

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết với doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; làm tốt việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thị xã Hồng Lĩnh

Thường trực Thị ủy tặng Giấy khen cho các tập thể

Năm 2017, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 3,4%, thương mại - dịch vụ tăng 9,6% so với năm 2016; thu hút được 08 dự án, thành lập mới 22 doanh nghiệp, 13 tổ hợp tác, 02 hợp tác xã. Thực hiện phong trào chỉnh trang đô thị, tiến hành duy tu, bảo dưỡng 12 tuyến đường với 31,87km; thẩm tra, phê duyệt 22 công trình chỉnh trang đô thị, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 06 nhà văn hóa, xây dựng 02 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thị xã Hồng Lĩnh, Đại hội thể dục thể thao Thị xã lần thứ VI; đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đồng thời tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chuất, tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức khảo sát, xin ý kiến đảng viên về chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể....

Tuy nhiên, tại Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu phát triển chưa đạt kế hoạch; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp còn nhiều khó khăn; tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn còn diễn ra; chất lượng khám chữa bệnh vẫn còn nhiều hạn chế; phát triển đảng viên mới có nhiều khó khăn; hoạt động của một số chi đoàn, chi hội ở cơ sở chưa hiệu quả...

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân. Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, tiêu chí nông thôn mới. Gắn phát triển kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng công tác dân số; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thị xã Kỳ Anh

Thường trực Thị ủy tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.008 tỷ đồng, bằng 117,95% so với năm 2016; triển khai hỗ trợ 05 dự án khuyến công; xây dựng Trung tâm Vincom Kỳ Anh giai đoạn 1. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 456,891 tỷ đồng, bằng 122,24% so với năm 2016; chuyển đổi cơ cấu giống lúa, mùa vụ, cơ cấu lại cánh đồng một giống tại các xã Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Trinh, Kỳ Ninh; hỗ trợ đóng mới 17 tàu cá trên 90CV, hạ thủy 02 tàu vỏ thép công suất 829CV. Xã Kỳ Hoa đạt chuẩn nông thôn mới, trên địa bàn không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời; tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XII); đổi mới hoạt động báo cáo viên, mở rộng đối tượng tham gia đến các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Chú trọng công tác cán bộ, đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 457 đồng chí, chuyển Đảng chính thức 113 đồng chí; kết nạp 155 quần chúng ưu tú vào Đảng. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thành lập, ra mắt 12 mô hình câu lạc bộ Cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tự với 550 hội viên.

Tuy vậy, trong thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn hạn chế, vướng mắc: Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch giao, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm; chậm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án; tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc nắm dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc thiếu kịp thời; một số tổ chức đảng lúng túng khi giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp.

Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền Thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với phát triển đô thị. Tiếp tục thực hiện bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án và thu hút đầu tư, nhất là di dời các hộ còn lại của thôn Đông Yên; di dời, tái định cư các hộ dân thôn Tân Phúc Thành 2, 3 xã Kỳ Lợi. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, tiết kiệm chi. Ưu tiên các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa hai xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, các kiến nghị kiểm toán.

Các tác giả : Nguyễn Thanh Tịnh, Lê Đình Sương, Cao Xuân Hùng, Nguyễn Trọng Phượng, Nguyễn Viết Chung, Hoàng Thị Thanh Cảnh, Trần Viết Hợp


    Ý kiến bạn đọc