Các địa phương sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017
EmailPrintAa
16:58 14/04/2017

Huyện ủy Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Khê vừa tổ chức Hội nghị đánh sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động của các đoàn công tác, công tác tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh  

 Huyện ủy Kỳ Anh

Trong quý I, Huyện ủy Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Toàn huyện gieo cấy 5.466,32ha lúa, trồng 1.101,4ha sắn, xây dựng 09 mô hình sản xuất lúa giống; đánh bắt ước đạt 371,6 tấn hải sản, giá trị ước tính 18,5 tỷ đồng. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 294,98 tỉ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đến nay bình quân đạt 9,8 tiêu chí/xã. Công tác chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển được triển khai kịp thời, toàn huyện đã chi trả cho 3.089 đối tượng với số tiền 122,072 tỷ đồng. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, các sự kiện trên địa bàn. Chất lượng dạy và học tại các trường học được đảm bảo, nhân rộng mô hình “Tiếng trống khuyến học” ra 6 xã Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Châu, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được chú trọng, tổ chức dạy nghề và tư vấn xuất khẩu lao động cho trên 1.000 lượt người. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm, hiệu quả chưa cao. Thu ngân sách đạt thấp, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp...

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ quý II, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng còn lại bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm, đúng quy định khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất trong tất cả các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

Huyện Can Lộc

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức làm việc với các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn để đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017.

 
Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc làm việc với các đoàn công tác của huyện  

Thời gian qua, các tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bố trí thời gian, thường xuyên bám sát địa bàn được phân công, phụ trách, phối hợp với các địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Các thành viênđã chủ động liên hệ với địa phương, tham gia các cuộc sinh hoạt chi bộ; tham gia các cuộc làm việc tại các xã, thị trấn. Hàng tháng, các tổ công tác đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo về Thường trực Huyện ủy tình hình, kết quả đạt được trong quá trình phối hợp chỉ đạo tại địa phương được phân công. Nhiều tổ đã có những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề thực tế tại địa phương, qua đó giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, một số việc tập trung chỉ đạo nhưng kết quả không cao, như sản xuất nông nghiệp, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tháo gỡ khó khăn cho các hộ trong phát triển kinh tế, giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xi măng … Việc tham mưu phối hợp để giúp cở sở giải quyết các vấn đề tồn đọng, các việc khó chưa hiệu quả, để kéo dài ảnh hưởng đến phong trào của cơ sở.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong quý II, Thường trực Huyện ủy yêu cầu thành viên các đoàn công tác tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, bám sát cơ sở, phối hợp cùng với các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Mỗi thành viên cần có nhiều kênh thông tin, tiếp nhận và xử lý kịp thời ngay tại cơ sở các việc phát sinh, nhất là  khiếu nại về đất đai, chế độ chính sách; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đến các hộ có nhu cầu... Tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội giúp các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc triển khai, học tập và tổ chức thực hiện nghịquyết, chỉ thị các cấp, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, quy chế của địa phương. Các thành viên tổ công tác phải chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, sinh hoạt chi bộ tại các thôn, xóm, khối phố; lãnh đạo tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian theo quy định.

 
Hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I của Huyện ủy Hương Khê  

 Huyện ủy Hương Khê

Trong quý I, công tác dân vận của huyện Hương Khê đạt được nhiều kết quả, nổi bật là: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông; đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; quan tâm công tác chăm sóc người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhất là các chế độ chính sách trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu. Gắn Phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 150 năm thành lập huyện. Đẩy mạnh phong trào làm giao thông nông thôn, kênh mương bê tông, thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới; củng cố mối quan hệ với các chức sắc tôn giáo để có sự phối hợp trong thực hiện các chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Tuy vậy, công tác dân vận của Huyện vẫn còn một số hạn chế: Công tác dân vận ở một số cấp ủy Đảng chưa được phát huy hiệu quả, phương thức hoạt động còn lúng túng, kế hoạch hoạt động thiếu cụ thể; công tác nắm tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân thiếu kịp thời. Sự phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng liên quan đến sai phạm trong công tác tôn giáo còn hạn chế.

Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, trong quý II, thành viên các ban chỉ đạo của Huyện tiếp tục bám sát quy chế hoạt động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp làm tốt công tác dân vận ở cơ sở. Đổi mới các hình thức để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, xây dựng nông thôn mới và phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 150 năm thành lập huyện; tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Các tác giả: Trần Mạnh Hải, Võ Quang Đạt, Lê Thị Hồng Ngọc


    Ý kiến bạn đọc