Các địa phương tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
15:38 29/10/2015

Sáng ngày 28/10, huyện Can Lộc đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2015. Đồng chí Từ văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Đồng chí Từ văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu  

Sau 3 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW về phát triển kinh tế tập thể, Can Lộc đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Toàn huyện hiện có 89 hợp tác xã, trong đó có 16 hợp tác xã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã; 252 tổ hợp tác; 01 Quỹ tín dụng nhân dân. Các hợp tác xã được thành lập, củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động; cơ sở vật chất, trình độ quản lý, phương thức và nội dung hoạt động của hợp tác xã từng bước củng cố và tăng cường. Tổng số vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt trên 61 tỷ đồng, với trên 3.700 xã viên. Số hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội đạt 25%.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 7 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2015 có thêm 3 xã về đích nông thôn mới. Năm năm qua, huyện đã hình thành 563 mô hình sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; làm mới và nâng cấp trên 440km đường giao thông nông thôn, trên 140km kênh mương bê tông nội đồng; vận động 1.300 hộ dân hiến gần 400.000m2 đất; tháo dỡ trên 25.000m tường rào và hàng ngàn ngày công lao động; mở rộng trên 350km hàng lang giao thông; huy động được hơn 1.534 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, hệ thống chính trị được củng cố, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Từ Văn Diện đánh giá cao kết quả huyện Can Lộc đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời lưu ý, thời gian tới, huyện cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chỉnh trang cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; phát triển có hiệu quả các mô hình sản xuất; thành lập, củng cố các hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng bền vững; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của các cấp cho sự phát triển của địa phương.

Cũng trong sáng ngày 28/10, huyện Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Đoàn chỉ đạo công tác của tỉnh tại Lộc Hà; đại diện Ban Chỉ đạo, Văn phòng Xây dựng nông thôn mới tỉnh.

 
Huyện Lộc Hà khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc  

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới, các sở, ban ngành của tỉnh; sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Lộc Hà đã thay đổi rõ rệt. Sản xuất từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với sản phẩm chủ lực; huy động được trên 2.286 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 27 tỷ 549 triệu đồng, ngân sách địa phương 11 tỷ 349 triệu đồng, vốn lồng ghép 307 tỷ 507 triệu đồng, vốn tín dụng 687 tỷ 204 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 64 tỷ 648 triệu đồng, cộng đồng dân cư đóng góp 960 tỷ 388 triệu đồng, các nguồn khác 46 tỷ 812 triệu đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng. Văn hóa, giáo dục, y tế chuyển biến tích cực, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo cơ sở vững chắc cho huyện hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2010 - 2015. Toàn huyện hiện có 394 mô hình kinh tế, 257 doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác; đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Thạch Châu và Thạch Bằng; xã Ích Hậu được chọn để về đích năm 2015 đã đạt 16/19 tiêu chí; các xã còn lại cũng đã đạt từ 7 - 11 tiêu chí, tính bình quân toàn huyện đạt 10,2 tiêu chí/xã. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà trong 5 năm qua, đồng thời lưu ý, Lộc Hà là huyện nghèo ven biển, đời sống người dân còn  nhiều khó khăn nên để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, huyện cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế để huy động sự vào cuộc một cách quyết liệt và có hiệu quả hơn của cả hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Hà  đã khen thưởng 7 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 Quang Đạt - Trâm Anh


    Ý kiến bạn đọc