Các địa phương tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
EmailPrintAa
17:02 12/01/2017

Trong dịp này, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí trong Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, cơ sở và đại diện các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy đã về dự, chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết tại Huyện ủy Kỳ Anh

* Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 vào sáng ngày 09/1/2017.

Năm 2016, huyện Kỳ Anh gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất hạ tầng sau chia tách địa giới hành chính, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, mưa lũ trong những tháng cuối năm. Mặc dù vậy, Huyện ủy Kỳ Anh đã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách để lãnh đạo, chỉ đạo và giành được một số kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.442,52 tỉ đồng, cơ cấu kinh kế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt 111,641 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,82 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 15,86%.

Huyện đã ban hành các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc quy mô trang trại, gia trại nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với phương châm phong trào thật, kết quả thật nên huyện đã huy động được trên 112 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã xây dựng được 170 mô hình sản xuất hiệu quả, 50 tổ hợp tác, 25 hợp tác xã, 40 doanh nghiệp. Đến cuối năm 2016, toàn huyện có 286 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân 13,6 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí, có 03 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 07 xã. Huyện đã nỗ lực khắc phục sự cố môi trường biển, chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân để tháo gỡ các vướng mắc, việc chi trả bồi thường đảm bảo đúng quy định, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện Kỳ Anh là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất công tác chi trả đợt I với tiền hơn 101,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được quan tâm. Công tác xây dựng cơ sở cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiếu đấu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Tuy nhiên, một sỗ lĩnh vực của huyện vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Công tác triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả chưa cao; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; chất lượng giáo dục đại trà chưa đồng đều giữa các xã. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên chưa đi vào chiều sâu, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để chuyển kiểm tra còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục phát triển sản xuất sau sự cố môi trường; đưa phong trào xây dựng nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, phấn đấu cuối năm 2017 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy nhanh thực hiện các chương trình, dự án; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, nâng cao hoạt động văn hóa - xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sao, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Kỳ Anh ghi nhận và đánh giá cao nhữngkết quả đạt được. Tán thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2017 cần tập trung chỉ đạo, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ Đảng, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tiếp tục khắc phục sự hậu quả cố môi trường biển, xây dựng cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

* Huyện ủy Vũ Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 vào sáng ngày 11/01/2017.

Đồng chí Từ Văn Diện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong điều kiện khó khăn của tỉnh, vào đầu quý IV mưa lũ diễn ra liên tục gây thiệt nặng nhưng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân toàn huyện có nhiều nỗ lực nên kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của huyện Vũ Quang đạt kết quả khá toàn diện. Năm 2016, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 1969,774 tỷ đồng, bằng 105,8% kế hoạch, tăng 18,6% so với năm 2015. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, nhất là bò, lợn, gà, cây ăn quả có múi. Thu hút được 04 dự án đầu tư, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Gỗ ván ép MDF, HDF vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng tại Cụm công nghiệp tập trung xã Sơn Thọ. Chương trình xây dựng nông thôn mới có cách làm sáng tạo, triển khai khá bài bản, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 06/11 xã, các xã còn lại đạt 12 tiêu chí trở lên. Thành lập mới 16 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác, 480 mô hình sản xuất có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thị trấn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, quan tâm công tác đào tạo nghề,  giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về quốc phòng – an ninh, xây dựng các cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ tại 03 xã. Các vụ việc xảy ra trên địa bàn được giải quyết kịp thời, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Về xây dựng Đảng, đã chú trọng đổi mới việc quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết. Thực hiện công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, đúng quy định, kết nạp 97 đảng viên mới. Tập trung xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tuy vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cấp ủy huyện vẫn còn một số hạn chế như: Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn chưa phát triển, thu ngân sách chỉ đạt 55% kế hoạch, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường còn nhiều bất cập nhưng chưa được chấn chỉnh. Giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc, tiến độ chậm. Việc nắm dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Sinh hoạt định kỳ tại một số chi bộ chưa thường xuyên. Một số cấp ủy, nhất là khối cơ quan thiếu chủ động trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động của khối dân vận ở một số địa phương chưa đa dạng, hiệu quả chưa cao.

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất một số chỉ tiêu cụ thể năm 2017: Thu ngân sách 42,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/người/năm; có thêm 03 xã về đích nông thôn mới, nhóm xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; duy trì tỷ lệ 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, thị trấn ổn định chính trị…, đồng thời thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

Qua theo dõi, chỉ đạo cơ sở, đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Vũ Quang đề nghị Huyện ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển cây ăn quả có múi, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; quy hoạch vùng cây nguyên liệu cho Nhà máy Gỗ ván ép. Khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tăng cường các giải pháp thu ngân sách. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2018 tất cả các xã đạt chuẩn. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng thôn xóm văn hóa, dòng họ văn hóa, giáo xứ, giáo họ văn hóa. Cấp ủy các cấp chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Ban Bí thư về phản biện xã hội và Hệ thống chính trị tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

* Sáng ngày 12/01/2017, Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, trong điều kiện có nhiều khó khăn, trong đó hai đợt lũ lụt nặng vào tháng 10 và vụ cháy chợ Sơn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hương Khê đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng giá trị sản xuất tăng 12,6%, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 11,8% so với năm 2015; bưởi Phúc Trạch, cam các loại đạt sản lượng trên 13.600 tấn, giá trị đạt hơn 362 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thể thao đã tạo chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục - đào tạo,  chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tư vấn việc làm - xuất khẩu lao động cho trên 1.800 lượt người, đạt 120% kế hoạch.

Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo đảm bảo đúng quy hoạch, quy định, tạo sự đoàn kết trong đảng bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp 175 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 04 đảng viên gốc giáo. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm qua: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là về tài nguyên - khoáng sản còn bất cập; phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất chưa đồng đều giữa các địa phương; phong trào xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại, không có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016; thu ngân sách chỉ đạt 68%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Hương Khê đề nghị Huyện ủy tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên khoáng sản; tập trung quyết liệt các biện pháp, giải pháp để tăng thu ngân sách. Chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức Đảng, quan tâm công tác cán bộ, phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp hội nghị, các địa phương đã khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở năm 2016.

Mạnh Hải - Ngọc Bảo - Thanh Hoài


    Ý kiến bạn đọc