Cẩm Xuyên tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
EmailPrintAa
15:49 06/01/2016

Huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Cẩm Xuyên.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Dự thảo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tổng kết khẳng định, năm 2015 mặc dù có không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ của các ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp và nhân dân, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất năm 2015 đạt 5.986 tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 12,9% so với năm 2014, vượt 12,6% so với kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 44,18% (năm 2010) xuống 35,43%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 23,85% lên 26,86%; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng từ 31,97% lên 37,71%; sản lượng lương thực đạt trên 10 vạn tấn; chăn nuôi tiếp tục phát triển về tổng đàn và chất lượng đàn; thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 2 lần so với 2010; thu ngân sách trên địa bàn đạt 150 tỷ đồng, đạt kế hoạch; có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 7/25 xã, 03 xã đạt 10 - 13 tiêu chí; 04 xã đạt 9 tiêu chí; 11 xã đạt 8 tiêu chí. Phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo, đã xây dựng mới 04 khu dân cư kiểu mẫu, 90 vườn mẫu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thể thao gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội với tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 83%. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên, số học sinh đạt khá, giỏi tăng. Tăng cường xây dựng trường chuẩn quốc gia, đã xây dựng thêm 07 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 47 trường, đạt 62%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, không để xảy ra dịch bệnh.

Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, sáng tạo Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; thường xuyên thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước và thế giới. Tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội điểm Đảng bộ huyện. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, đảm bảo công tác nhân sự đại hội đúng định hướng, quy định, hướng dẫn. Sau đại hội, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo đảm bảo đúng quy hoạch, đúng quy định, tạo sự đoàn kết trong đảng bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp 335 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó 4 đảng viên gốc giáo. Công tác vận động quần chúng và xây dựng các tổ chức đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Các tổ chức hội xã hội hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và có hiệu quả. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quan tâm giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thanh tra, điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án hình sự, giải quyết án dân sự. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Với những thành tích đạt được, năm 2015, Đảng bộ huyện vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu và phân tích một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, trên cơ sở đó, đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, tập trung cao cho Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới và tranh thủ các điều kiện để triển khai các dự án về trên địa bàn; chăm lo công tác xây dựng Đảng...

 Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng giấy khen cho 14 Đảng bộ, chi bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Hà Thị Oanh - Huyện ủy Cẩm Xuyên


    Ý kiến bạn đọc