Can Lộc bàn Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2016
EmailPrintAa
16:34 19/04/2016

Ngày 15/4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị bàn Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2016.

 

 

     Đồng chí Võ Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

 

Vụ Hè Thu năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chuyên môn từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của bà con nông dân, huyện Can Lộc đã đạt được kết quả khá toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng, việc chuyển dịch cơ cấu mùa vụ và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các địa phương, phòng, ngành liên quan đã tập trung phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cũng như bài học kinh nghiệm của vụ Hè Thu năm 2015, đề ra những giải pháp cho vụ Hè Thu năm 2016. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chỉ đạo: Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 11/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2016 theo hướng đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch cả về cây trồng và vật nuôi. Chủ động các phương án đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất, sử dụng tối đa phương tiện cơ giới trong khâu làm đất; kiên quyết chỉ đạo tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống và quy trình sản xuất. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn và các vùng phụ cận, chỉ đạo tiêm phòng đạt và vượt kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện, xử lý không để dịch bệnh bùng phát và lây lan ra diện rộng.

Võ Quang Đạt (Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc