Can Lộc chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử
EmailPrintAa
17:26 11/04/2016

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, ngay từ đầu năm 2016, công tác chuẩn bị bầu cử đã được huyện Can Lộc đặc biệt quan tâm, triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.
 

                                      Tuyên truyền về bầu cử

Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 24 thành viên do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban; thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên do đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Chủ tịch; thành lập 07 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 07 Ban bầu cử do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng Ban. Ở cấp xã, 23/23 xã, thị trấn có kế hoạch chi tiết, thời gian hướng dẫn chuẩn bị bầu cử, số lượng đại biểu mỗi cấp, thời gian tiến hành hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân mỗi cấp, thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử, thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử...

Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức: cổ động trực quan, treo pano, áp phích, băng rôn; đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các bản tin, trang thông tin điện tử, báo, truyền hình về nội dung văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân...

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã hành lập 02 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng đoàn, kiểm tra trực tiếp tại 10 đơn vị được dự đoán có nhiều khó khăn. Ngoài ra, theo quy chế làm việc, Ban Thường vụ tăng cường chỉ đạo, giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở các địa phương thông qua hoạt động của 05 đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát ở 05 cụm xã.

Trên cơ sở các hội nghị hiệp thương, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và cấp xã đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân đúng quy trình, quy định, cơ cấu số lượng và bám sát yêu cầu thực tiễn. Kết quả sau hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất: Tổng số đại biểu hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 người, số giới thiệu ứng cử là 58 người (nữ 26 người, chiếm 44,83%; trẻ 13 người, chiếm 20,69%; ngoài Đảng 06 người, chiếm 10,3%; tái cử 13 người, chiếm 38,24%). Cấp xã, thị trấn, tổng số đại biểu được bầu là 602 người; số giới thiệu ứng cử là 1.016 (nữ 387 người, chiếm tỷ lệ 38,09%; trẻ 293 người, chiếm 28,84%; ngoài Đảng 292 người, chiếm 28,74%). Hầu hết các ứng cử viên qua lấy ý kiến đều được nhân dân tín nhiệm cao.

Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trên địa bàn huyện có 10 xã có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ tiến hành làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan để có hướng sắp xếp hợp lý theo quy định của Luật.

Một nội dung nữa được cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo là đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng, chuẩn bị kế hoạch nhằm đảm bảo ổn định tình hình. Theo đó, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động nắm tình hình, có các giải pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những tồn tại, phát sinh, những tiềm ẩn của địa phương, không để các đối tượng xấu có cơ hội chống phá; tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân để đảm bảo số cử tri đi bầu cử đạt yêu cầu đề ra.

Cùng với việc chuẩn bị bầu cử, huyện Can Lộc đã phát động các phong trào thi đua sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh gắn với đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tạo niềm tin, khi thế trong hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lương Hoàng ( Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc