Can Lộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022
EmailPrintAa
20:48 29/06/2022

Sáng ngày 27/06/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận H ội nghị

Sáu tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời tiết không thuận lợi, nhưng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung cao, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với nỗ lực của  Nhân dân nên đã đạt được những kết quả tích cực.

Tiếp tục thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thu ngân sách đạt 130/200 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm do Hội đồng nhân dân huyện giao. Nhiều dự án, công trình được hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam, Hội đồng bồi thường - giải phóng mặt bằng huyện đã tổ chức kiểm đếm 234 hộ có đất nông nghiệp, lập quy hoạch xây dựng 05 khu tái định cư. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển đảng viên, ban hành các quy định về công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng…

Đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị

Tuy vậy, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở một số địa phương đạt kết quả chưa cao, chưa đồng đều. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Một số đơn vị thực hiện chưa tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nguồn phát triển đảng viên mới còn nhiều khó khăn. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nơi chưa thường xuyên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Sỹ Đống, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải thống nhất từ Huyện đến cơ sở; tiếp tục tập trung xử lý những tồn tại, hạn chế liên quan đến đất đai; duy trì tiếp dân theo quy định để kịp thời lắng nghe, giải quyết, xử lý những vướng mắc của người dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin chính thống, chính xác; kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cao chất lượng và chiều sâu các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, kinh tế vườn hộ. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ, thường xuyên chăm lo thực hiện các chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội. Quán triệt kịp thời, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc