Can Lộc đánh giá tình hình, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020
EmailPrintAa
16:31 05/12/2018

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để rà soát, đánh giá tình hình, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bàn và ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Can Lộc tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất một số ngành đến cuối năm 2018 ước đạt 5.592 tỷ đồng (tăng 13,9% so với năm 2015). Năm 2018, về cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 36%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 42%; dịch vụ chiếm 22%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng, tăng 27,3% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị đầu tư xây dựng toàn xã hội năm 2018 đạt 1.506 tỷ đồng; thu ngân sách năm 2018 ước đạt 146 tỷ đồng (tăng 28% so với năm 2015).

Giai đoạn 2016 - 2018, toàn huyện đã huy động 990,7 tỷ đồng  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, các xã đạt 369 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tăng 104 tiêu chí so với năm 2015), bình quân đạt 17,6 tiêu chí/xã. Huyện cơ bản đạt 05 tiêu chí huyện nông thôn mới. Năm 2018, huyện phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 18/21 xã, đạt tỷ lệ 85,7% (chỉ tiêu Đại hội là 75%). Xã Đồng Lộc được công nhận thị trấn, thị trấn Nghèn đang phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV.

Công tác cải cách hành chính đạt kết quả cao; văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về thực trạng và dự báo tính khả thi trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội; phân tích về nguyên nhân một số chỉ tiêu không đạt, cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả ở từng mũi trọng tâm, khâu đột phá, nhất là đối với các nhóm chỉ tiêu về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu ngân sách; về giá trị đơn vị trên diện tích, thu nhập bình quân đầu người hàng năm; nhóm chỉ tiêu về phát triển du lịch, dịch vụ; về công tác xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh…

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 -  2020, đa số các ý kiến đồng tình về chủ trương và khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; góp ý về chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp tổ chức thực hiện, nhằm tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế của từng vùng trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đến năm 2020, Can Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu, đánh giá những kết quả nổi bật Huyện đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Sắp tới, các ngành có liên quan phải rà soát tất cả các chỉ tiêu, các địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, đề ra các giải pháp, trong đó chú trọng vào việc đánh giá 3 khâu đột phá; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội đi vào chiều sâu, mang tính thực chất, hiệu quả, bền vững.

Về nhiệm vụ thời gian sắp tới, các địa phương, đơn vị tập trung phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình trên các lĩnh vực; chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019; chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xử lý dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2019; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII đảm bảo kế hoạch.

Võ Quang Đạt - Văn phòng Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc