Can Lộc kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở đảng
EmailPrintAa
16:38 09/12/2015

Từ ngày 07 đến ngày 11/12/2015, huyện Can Lộc tổ chức 5 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng đoàn, về kiểm tra toàn diện tại 23 đảng bộ xã, thị trấn trong toàn Đảng bộ huyện.
 
Đoàn kiểm tra tại xã Khánh Lộc  

Ngay sau khi có kế hoạch chung của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đoàn công tác kiểm tra tại 5 cụm của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực phụ trách, bao gồm: lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy có sự phối hợp nhịp nhàng với Đoàn kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới của Ủy ban nhân dân huyện tại các xã. Chính vì vậy, việc đánh giá các tiêu chí đã có sự thống nhất cao giữa thành viên Đoàn kiểm tra với cán bộ chuyên môn phụ trách cấp huyện. Trong quá trình kiểm tra, kế thừa kinh nghiệm của các năm trước, các tổ kiểm tra từng lĩnh vực theo phân công của các đoàn đã đi thực tế tại các đơn vị trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư, các tuyến giao thông nông thôn, mô hình kinh tế…; kịp thời phát hiện, biểu dương những điểm mạnh; nhắc nhở, góp ý những điểm tồn tại, hạn chế, góp phần củng cố những căn cứ đánh giá cũng như cho điểm từng lĩnh vực. Trên cơ sở kết quả kiểm tra ở các tổ, Đoàn kiểm tra họp, thống nhất quan điểm, cách thức và phương pháp đánh giá; làm việc với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức địa phương để thông báo kết luận kiểm tra.

Kết quả kiểm tra của các đoàn sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, phân loại, bình xét các danh hiệu thi đua của các tổ chức cơ sở Đảng năm 2015; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền cũng như năng lực tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong toàn huyện.

Bích Liên - Đài TTTH Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc