Can Lộc quán triệt Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Chỉ thị số 18-CT/TW
EmailPrintAa
16:46 11/05/2018

Sáng ngày 10/5/2018, Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ làm công tác tôn giáo toàn huyện.

Ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu nội dung và những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật bao gồm 09 chương, 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo… Luật có nhiều điểm mới căn bản so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004, đồng thời tương thích với các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Can Lộc có 02 tôn giáo lớn hoạt động Thiên chúa giáo và Phật giáo với khoảng 23.830 tín đồ, trong đó Thiên chúa giáo có 08 giáo xứ, 01 chuẩn giáo xứ, 24 giáo họ, 22.828 giáo dân. Hệ thống chính trị vùng giáo có 05 chi bộ với 39 đảng viên gốc giáo (riêng năm 2017 kết nạp được 03 đảng viên), có 389 cán bộ từ cấp thôn trở lên là người Thiên chúa giáo. Về Phật giáo, có trên 1.000 phật tử, sinh hoạt tại 13 chùa trên địa bàn. Thời gian qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Nhìn chung, nhân dân tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo được tu sửa, xây dựng khang trang, các lễ hội tôn giáo được tổ chức đúng quy định. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Việc quán triệt, triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Chỉ thị số 18-CT/TW góp phần giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo và tham mưu, thực hiện các nội dung công tác tôn giáo.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc