Can Lộc soát xét kết quả phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp
EmailPrintAa
15:06 15/03/2016

Sáng ngày 11/3/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị giao ban để soát xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 

                                           Các đại biểu dự họp

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành, các địa phương trên địa bàn toàn huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân. Đến nay, đã cơ bản khắc phục được hậu quả của đợt rét đậm, rét hại, diện tích lúa đã gieo cấy đạt 100%, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét và kiểm soát dịch lở mồm long móng ở đàn gia súc; tiếp tục thực hiện tốt đề án tích tụ ruộng đất. Toàn huyện huy động được 16,806 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, đã xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn cho các xã đăng ký về đích năm 2016. Thu ngân sách lũy kế từ đầu năm đạt 18,6 tỷ đồng; hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển, doanh số cho vay tại các ngân hàng đạt hơn 90 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá đất tại các khu vực đã được quy hoạch đảm bảo khách quan, đúng quy định. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; lượng du khách đến Chùa Hương Tích đạt 7,5 vạn lượt, thu phí và lệ phí đạt gần 1,7 tỷ đồng. Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, huyện đã thực hiện theo đúng lộ trình, yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, toàn huyện cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu nhằm mục tiêu tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích; củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu các xã đã đăng ký về đích theo đúng kế hoạch; phát triển các mô hình kinh tế, thành lập mới các tổ hợp tác, doanh nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Các đồng chí cán bộ huyện được phân công chỉ đạo cơ sở tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc