Can Lộc tăng cường công tác nội chính, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
EmailPrintAa
09:14 14/08/2019

Thời gian qua, Huyện ủy Can Lộc đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, nhất là Chương trình số 1370-CTr/TU ngày 23/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019.

Công an huyện triển khai phương án bảo vệ Lễ hội Chùa Hương Tích

Cấp ủy huyện đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính: Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự địa phương, an ninh trật tự năm 2019; Chỉ thị số 23-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2019; Chương trình số 26-CTr/HU về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019; Chỉ thị số 24-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019…

Trong 7 tháng đầu năm 2019, công tác nội chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng Công an đã xử lý 46/49 tin tin báo, tố giác tội phạm, đạt 93,87% ; điều tra, làm rõ 25/29 vụ phạm pháp hình sự, đạt 86,20%; phát hiện, bắt giữ, xử lý hành chính 34 vụ/160 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 112 triệu đồng; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý 1.461 trường hợp vi phạm trật tự án toàn giao thông, xử phạt hành chính trên 700 triệu đồng. Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố 29 vụ/62 bị can. Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý, giải quyết 106/127 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 83,5%.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện, nhất là đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Toàn huyện đã tiếp 500 lượt công dân, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 05 phiên tiếp dân, đối thoại với 34 lượt công dân; các kiến nghị của công dân cơ bản đã được chỉ đạo giải quyết. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Đã tổ chức quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức với 760 lượt người tham gia; thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với 586/586 người theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại một số địa phương, đơn vị. Đặc biệt là huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ theo đúng kế hoạch đề ra, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở Can Lộc vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, trong đó tội phạm đánh bạc, ma túy, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương. Một số đơn đơn khiếu nại, tố cáo, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm...

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác nội chính 7 tháng đầu năm 2019

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc sẽ chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan nội chính huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch. Tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động nắm, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ, phát hiện sớm các vụ việc để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời. Triển khai thực hiện Đề án lắp camera giám sát về an ninh trật tự, Đề án đưa công an chính quy về xã; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tăng cường đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động các phương án phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, góp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc (1469 - 2019) vào cuối năm 2019.

Bùi Nguyên Hà - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc