Can Lộc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”
EmailPrintAa
15:32 21/03/2016

Thời gian qua, Huyện ủy Can Lộc đã tăng cường chỉ đạo cơ sở, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đã đạt được nhưng kết quả thiết thực.
 
                    Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo cơ sở Quý I/2016

 Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có quyết định về việc thành lập các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở các xã, thị trấn. Các đoàn công tác đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng tổ để tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát toàn diện tại cơ sở. Từng thành viên đã chủ động bố trí thời gian, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tham gia sinh hoạt với các chi bộ khối phố, thôn xóm theo quy định. Hằng tháng, các tổ chỉ đạo đã thông tin kịp thời và phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, có những kiến nghị, đề xuất hợp lý về những vấn đề nảy sinh tại cơ sở; giúp cấp ủy, chính quyền huyện, các ban, ngành giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, hoặc vấn đề mới nảy sinh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2015, các cơ sở trong toàn huyện đã đăng ký xây dựng 441 mô hình, trong đó 197 mô hình lĩnh vực kinh tế, 39 mô hình quốc phòng - an ninh, 92 mô hình văn hóa - xã hội, 34 mô hình chính quyền, 40 mô hình xây dựng Đảng và 39 mô hình lĩnh vực đoàn thể chính trị.

Thời gian tới, các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công; xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp các xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt chế độ sinh hoạt với chi bộ ở cơ sở; chủ động khâu nối với cấp ủy, chính quyền cơ sở để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước để vận động, tập hợp, động viên nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo bầu không khí dân chủ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2016.                              

Võ Quang Đạt (Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc