Can Lộc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn
EmailPrintAa
15:07 25/09/2015

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Bảo hiểm xã hội huyện vừa tổ chức hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 9/2015.
 
   

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung cơ bản về Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2013 - 2020”. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có trên 4.700 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; gần 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 3.900 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 85.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm gần 65% dân số toàn huyện. Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thời gian. Năm 2015, ước chi khoảng 192 tỷ đồng cho các đối tượng hưu trí; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế được cấp thẻ đạt 100%. Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: đối tượng, mức đóng, phương thức đóng; quyền lợi và mức hưởng; quy trình, thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế hộ gia đình nói chung, bảo hiểm y tế hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình nói riêng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên quý III/2015; tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế có ảnh hưởng, tác động tới tư tưởng, dư luận xã hội; một số nội dung về công tác kiểm tra của cấp ủy huyện và cơ sở.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, thời gian tới, các cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, nội dung và những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các đối tượng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo ra các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt là kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du gắn với tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc