Can Lộc tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2016
EmailPrintAa
16:47 21/01/2016

Chiều ngày 20/01/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2016 để thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 (khóa XI).
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 (khóa XI): Từ ngày 11-13/01/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã tiến hành thảo luận thông qua chủ trương để ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và thông qua dự kiến Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu…

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn. Báo cáo viên các cấp tích cực phối hợp tuyên truyền về các nội dung đã được tiếp thu tại hội nghị để định hướng nhận thức, định hướng dư luậntạo sự đồng thuận trong xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Gắn tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, về xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

             Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc