Can Lộc tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo
EmailPrintAa
09:20 11/10/2016

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo để đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.
 

 

Các đại biểu dự hội nghị

Bám sát nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về lĩnh vực khoa giáo; tham mưu chỉ đạo các đơn vị trong khối khoa giáo, các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn; thành lập các hợp xã môi trường... đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực khoa giáo.

Tuy vậy, công tác khoa giáo của Huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị chưa kịp thời; một số ngành chưa cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị bằng chương trình hành động; chất lượng giáo dục toàn diện còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành chưa thường xuyên; một số mô hình triển khai hiệu quả chưa cao...

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung về lĩnh vực khoa giáo theo nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học - công nghệ, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thể dục - thể thao; đồng thời hướng về cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình thực tiễn, phát hiện và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến; tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Võ Quang Đạt (Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc