Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tại thị xã Kỳ Anh
EmailPrintAa
14:13 02/11/2018

Là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội nhưng có nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, do đó, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thị ủy (người đứng bên trái) trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân

Năm 2016, thị xã Kỳ Anh là địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển. Cấp ủy, chính quyền Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương vào cuộc tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về nguyên nhân sự cố, biện pháp khắc phục, đồng thời quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về xác định thiệt hại, chi trả tiền bồi thường với sự tham gia trực tiếp của người dân, cộng đồng và chính quyền các cấp. Nơi nào còn có kiến nghị, thắc mắc của người dân thì nơi đó được chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoặc giải đáp kịp thời.

Trong hai năm 2016, 2017, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị xã đã chủ trì 157 cuộc đối thoại với nhân dân, qua đó, giải thích về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lắng nghe kiến nghị, đề xuất của nhân dân để xem xét, giải quyết với tinh thần dân chủ, thẳng thắn.

Một cuộc đối thoại với nhân dân do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị xã chủ trì

Các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở (thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo, cán bộ các  phòng, ban, đoàn thể) thường xuyên bám nắm địa bàn, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Thông qua các hội nghị tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng; sinh hoạt chi bộ; định hướng thông tin tại các chi hội, chi đoàn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nắm địa bàn, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự.

Tháng 6 năm 2018, lợi dụng việc Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, một số đối tượng, phần tử xấu có âm mưu lôi kéo kích động một bộ phận người dân tập trung đông người phản đối. Nhưng được sự chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, cấp ủy, chính quyền Thị xã đã chỉ đạo giữ ổn định tình hình trên địa bàn.

Sau 03 năm thành lập, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực chung sức, chung lòng để ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội; niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp được củng cố.

Thời gian tới, cả hệ thống chính trị của thị xã Kỳ Anh tiếp tục vào cuộc, kiên trì, cầu thị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phấn đấu xây dựng Thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III.

Hồ Minh Hằng - Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc