Đảng bộ Can Lộc phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng Huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
EmailPrintAa
15:39 03/02/2020

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Can Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và hiện đang nỗ lực xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đường Nguyễn Huệ (thị trấn Nghèn) - công trình chào mừng kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mới hoàn thành đưa vào sử dụng

Ngay sau khi được thành lập (tháng 4 năm 1930), Đảng bộ Can Lộc đã phát động các tầng lớp nhân dân toàn Huyện cùng với nhân dân trong tỉnh và tỉnh Nghệ An làm nên cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong Cách mạng tháng Tám 1945, Can Lộc cũng là huyện giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất trong toàn tỉnh. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là chiến tranh chống Mỹ, huyện Can Lộc góp phần đảm bảo mạch máu giao thông giữa tiền tuyến và hậu phương với những khẩu hiệu hành động: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người ”, “ Xe chưa qua, nhà không tiếc” ,… Địa danh Ngã ba Đồng Lộc cùng với sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong anh hùng mãi mãi là bản trường ca bất tận về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên quê hương Can Lộc. Với những cống hiến, hy sinh cho cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Can Lộc cùng 23/23 xã, thị trấn, 04 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 187 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ được tặng thưởng huân, huy chương cao quý, hơn 3.000 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường…

Từ năm 1975 đến nay, nhất là sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, đưa Can Lộc phát triển toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực.

Nổi bật là từ một huyện thuần nông, Huyện đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Can Lộc là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xóa nhà tranh tre dột nát, ngói hóa nhà ở cho nhân dân, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, chuyển đổi ruộng đất, xây dựng nông thôn mới.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn Huyện đã huy động được hơn 16.000 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công, nhân dân hiến hàng trăm ngàn m 2 đất để xây dựng, mở rộng các công trình công cộng, đường giao thông. Nhờ làm tốt công tác thủy lợi, đổi mới giống cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, đã có hàng trăm mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm trở lên. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt gần 37 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%, 21/21 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018 xã Đồng Lộc được công nhận là thị trấn; hiện nay thị trấn Nghèn đang được đề nghị công nhận đô thị loại IV. Ngày 17/10/2019, huyện Can Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Can Lộc đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và vinh danh điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ Can Lộc đã thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, nhất là tập trung chỉ đạo việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị các cấp. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên thường xuyên được quan tâm. Các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc sẽ tiếp tục giữ vững khối đoàn kết thống nhất, khai thác tối đa tiềm năng, nội lực, tranh thủ có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển vững chắc và toàn diện sự nghiệp văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện, đặc biệt là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; tăng cường khối đoàn kết thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp, tập trung cao nhất cho sự phát triển toàn diện của địa phương, quyết tâm xây dựng Can Lộc sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Bùi Nguyễn Hà - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc