Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
EmailPrintAa
16:39 17/05/2017

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy Cẩm Xuyên đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW  

Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên đã chỉ đạo tổ chức quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW trong toàn Đảng bộ thông qua 115 hội nghị với trên 21 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề: “Tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên để xóa xóm không có đảng viên, thu hẹp và xóa chi bộ sinh hoạt ghép”, "Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ và tăng cường phát triển đảng viên trong tình hình mới”,Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”... Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đạt tiêu chí nông thôn mới và phát triển đảng viên, xóa chi bộ sinh hoạt ghép, thôn không có đảng viên.

Hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư, cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố; chỉ đạo thường xuyên cung cấp bản tin, các tài liệu thông tin về tình hình thời sự, chính sách mới, các chỉ thị, nghị quyết cấp trên cho các chi bộ làm cơ sở, nội dung sinh hoạt. Đặc biệt, năm 2014 đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ, góp phần động viên phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề sát thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, chú trọng nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị) và nay là học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị), thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; lồng ghép các nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, nên những năm qua, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bình quân mỗi năm kết nạp từ 300 - 350 đảng viên, xóa được 4 chi bộ sinh hoạt ghép và 4 thôn không có đảng viên; số chi bộ duy trì được chế độ sinh hoạt định kỳ chiếm 88,8%, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 85 - 93%.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn nội dung sinh hoạt chủ yếu là quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao. Một số chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đồng nhất giữa nội dung họp chi bộ với họp cơ quan. Một số chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ sơ sài, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa phát huy dân chủ trong sinh hoạt, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh. Việc phân công cấp ủy chỉ đạo, giám sát và dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và định kỳ kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; xây dựng mô hình chi bộ điểm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến; đảm bảo các nguyên tắc của tổ chức đảng trong sinh hoạt. Quan tâm công tác quy hoạch, tổ chức các lớp tập huấn công tác đảng cho các chi ủy, bí thư chi bộ; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm thiết thực, phù hợp đặc điểm từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục thực hiện đề án sáp nhập thôn xóm, đồng thời kiện toàn chi bộ khối nông thôn.

 Hà Phương Oanh - Văn phòng Huyện ủy Cẩm Xuyên


    Ý kiến bạn đọc