Đảng bộ huyện Can Lộc tập trung thực hiện công tác khoa giáo
EmailPrintAa
14:45 03/07/2018

Thời gian qua, công tác khoa giáo và hoạt động của các đơn vị trong khối khoa giáo huyện Can Lộc có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo

Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, kết thúc năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 1.343 học sinh giỏi huyện, 266 học sinh giỏi tỉnh, 11 học sinh giỏi quốc gia; huy động được trên 90 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học. Mạng lưới y tế từ huyện tới cơ sở được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển đồng đều. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 254 giải thi đấu thể thao cấp thôn, xã, 05 giải cấp huyện và tham gia 03 giải cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Các đơn vị thuộc khối khoa giáo tổ chức giao ban định kỳ, thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, qua đó, kịp thời nắm tình hình để tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa giáo, nhất là xây dựng, đánh giá và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh… Hội nghị báo cáo viên hàng tháng lồng ghép nội dung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phòng, tránh đuối nước ở trẻ em, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Tuy nhiên, thực hiện công tác khoa giáo vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền một số nghị quyết, chỉ thị chưa kịp thời; sự phối hợp của các ngành, các đơn vị có lúc thiếu đồng bộ, hiệu quả; chưa có nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hiệu quả cao; cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng yêu cầu...

Thời gian tới, để tăng cường, phát huy hiệu quả công tác khoa giáo, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, nắm tình hình thực tiễn, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tăng cường xã hội hoá y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ đến lớp, tuyển sinh học sinh các cấp, duy trì kết quả phổ cập, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học. Tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực. Tổ chức tốt các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản; bảo đảm quyền lợi của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tổ chức tốt các giải thể thao từ huyện đến cơ sở, tạo sân chơi bổ ích cho người dân; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn xóm, khối phố văn hóa...

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc