Đảng bộ huyện Hương Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
22:38 02/06/2023

Ngày 31/5/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của các tầng lớp Nhân dân; tình hình tội phạm, an ninh tuyến biên giới có thời điểm tiềm ẩn phức tạp…, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, huyện Hương Sơn đã thực hiện đạt và vượt 29/37 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy sát với thực tế của địa phương; quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đã kết nạp 490 đảng viên mới, tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 1.389 đảng viên; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, có trọng tâm, trọng điểm; đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 257 đảng viên vi phạm. Xây dựng và nhân rộng 427 mô hình “Dân vận khéo”, tổ chức 181 cuộc đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu các cấp ủy với Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sâu sát cơ sở, tích cực tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2022 đạt 9.082 tỷ đồng (tăng 116,46% so với năm 2020); thu nhập bình quân đầu người đạt 46,06 triệu đồng (tăng 6,64 triệu đồng); thu ngân sách trên địa bàn đạt 332,55 tỷ đồng (tăng 182,5%). Lĩnh vực giáo dục, y tế, cải cách hành chính thuộc tốp đầu của tỉnh; văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trên địa bàn hiện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 142 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, 223 vườn mẫu, 48 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đảng bộ huyện nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Huyện cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng phương án thực hiện đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, làm cơ sở xây dựng chi bộ đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở… Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và phải đặt mình vào trong mối quan hệ tổng thể chung của tỉnh; làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, ưu tiên thực hiện các dự án lớn, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển. Tập trung chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hoàn thiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trên cơ sở bám sát các nghị quyết chuyên đề của tỉnh. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới.

Nguyễn Việt Dũng - Nguyễn Xuân Tuấn (Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc