Đảng bộ huyện Nghi Xuân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện
EmailPrintAa
16:31 12/08/2021

Sáng ngày 12/8/2021, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII và các đồng chí đảng ủy viên, báo cáo viên Huyện ủy tại xã, thị trấn; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu tại điểm cầu trung tâm huyện

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của: Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 16/7/2021 của Huyện ủy về “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về công tác giảm nghèo; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kết luận số 29- KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Các điểm cầu tại đơn vị cơ sở

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra. Đồng chí yêu cầu các thành phần dự họp tiếp tục nghiên cứu các văn bản để nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận lần này; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị sát với thực tế của địa phương, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện đến  mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức phù hợp, nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước mắt, toàn Huyện đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của quê hương, nhất là kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua; tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chủ động phòng, chống thiên tai...

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân)


    Ý kiến bạn đọc