Đảng bộ huyện Thạch Hà hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
15:19 20/05/2020

Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Thạch Hà đã có 38/38 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hải

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn cấp trên, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các địa phương, đơn vị đã chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tuyên truyền, trang trí khánh tiết, cờ hoa khu vực hội trường, trung tâm hành chính, các trục đường chính… Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy định, dân chủ, công khai. Các văn kiện, nhất là báo cáo chính trị, đã được các đơn vị xây dựng có chất lượng, lấy ý kiến rộng rãi các thành phần, đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua, nêu rõ các khuyết điểm, hạn chế, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Công tác bầu cử đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan; 100% đảng bộ, chi bộ tiến hành bầu trực tiếp bí thư (trong đó Đảng bộ xã Thạch Sơn và Đảng bộ xã Tượng Sơn đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã) với tỉ lệ trúng cử cao (17 đảng bộ xã đạt trên 95%, 05 đảng bộ xã đạt từ 87% đến trên 95%).

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Long

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành 67 công trình chào mừng đại hội, tạo niềm tin, khí thế phấn khởi thi đua trong toàn Đảng bộ huyện.

Từ thành công của đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ huyện Thạch Hà đang hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện vào cuối tháng 5/2020.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc