Đảng bộ huyện Thạch Hà khắc phục hạn chế, khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể
EmailPrintAa
10:00 09/10/2015

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ huyện Thạch Hà đã chọn những biện pháp, cách làm cụ thể để sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 
Cán bộ, đoàn viên về giúp dân làm kênh mương nội đồng  

 

Trong các hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy Đảng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trên 3 mặt giáo dục chính trị, công tác cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu mà cụ thể là tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lí nói và làm chưa thống nhất, chưa sâu sát với tình hình cơ sở, chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc tuyên truyền, học tập, triển khai một số chỉ thị, nghị quyết chưa có chiều sâu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa được phát huy, phân định rõ, vẫn còn tình trạng chồng chéo, bao biện, thiếu dân chủ trong giải quyết công việc...

Trên cơ sở những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy xây dựng các kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc khắc phục. Để tạo sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng đổi mới điều hành lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công rõ, tăng cường tính chịu trách nhiệm đối với việc được giao cho cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các ban, phòng, ngành, đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị hướng về cơ sở, đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm.

Nhờ tạo được nhận thức đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở nên việc cụ thể hóa các giải pháp sau kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, tạo hiệu quả rõ rệt. Chẳng hạn, việc điều hành ở các phòng, ngành ủy ban nhân dân huyện có sự đổi mới, phân công rõ, có báo cáo, đánh giá kết quả tiến độ công việc hàng ngày, hàng tuần. Tập thể không hoàn thành nhiệm vụ đều bị nhắc nhở, phê bình, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các địa phương, đơn vị đều đã chọn được những hạn chế trên từng lĩnh vực để đề xuất với cấp trên phối hợp, triển khai tháo gỡ như chấn chỉnh nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ, theo dõi giờ giấc của cán bộ, công chức, phân kỳ công việc cụ thể, khoa học trên cơ sở tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới một cách vững chắc thay cho cách làm ôm đồm, tràn lan, thiếu hiệu quả trước đây... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện lựa chọn những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng thời giám sát các cơ quan có thẩm quyền cùng giải quyết.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát tổ đảng về khắc phục hạn chế sau kiểm điểm, đồng thời từng bước làm rõ, xử lí nghiêm tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, pháp luật, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền. Từ năm 2012 đến 8/2015, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xử lí kỷ luật đối với 129 đảng viên, trong đó, khiển trách 92 đảng viên, cảnh cáo 26 đảng viên, cách chức 04 đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 07 trường hợp. Ngoài ra, đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 05 trường hợp, xóa tên khỏi danh sách đảng viên 21 trường hợp.

Là đơn vị luôn gắn chặt chẽ nhiệm vụ chuyên môn với công tác Đảng, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà đã lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tập trung vào khắc phục, sửa chữa tồn tại, khuyết điểm, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, lành mạnh. Vào đầu mỗi năm học, Phòng đều yêu cầu các nhà trường soát xét lại những hạn chế, yếu kém, mục tiêu, nhiệm vụ của cá nhân, tập thể để điều chỉnh trong thời gian ngắn nhất. Theo đó, có cá nhân phải sửa đổi tác phong, cách thức ứng xử, có cá nhân phải điều chỉnh hành vi, phương pháp giảng dạy, có tập thể phải tăng cường sự đoàn kết nội bộ, có tập thể lấy mục tiêu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, nhà giáo mẫu mực làm điểm phấn đấu... Cùng với chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa, ngành đã chỉ đạo các trường quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc, hoàn thiện cơ chế quản lí, phát huy dân chủ, xây dựng và thực hiện quy chế đánh giá giáo viên, cán bộ quản lí mang tính đa chiều. Chẳng hạn trong đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó theo chuẩn, ngành có sử dụng kênh đánh giá cán bộ quản lí của dư luận xã hội, phụ huynh học sinh và phiếu đánh giá cán bộ quản lí từ giáo viên. Kết quả đánh giá được công khai trước toàn thể cán bộ quản lí. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lí đảm bảo minh bạch. Cán bộ, giáo viên vi phạm kỷ luật được xử lí nghiêm, trong đó năm học 2014 - 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giáng chức 1 cán bộ quản lí, không xếp loại thi đua Trường THCS Phan Huy Chú, khiển trách, điều chuyển 23 giáo viên vi phạm chính sách dân số...

Đối với Đảng bộ Thị trấn Thạch Hà, từ chỗ là đơn vị nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, phát sinh nhiều khiếu kiện về đất đai, công tác tiếp dân, cải cách hành chính còn bất cập... song việc kiểm điểm phê bình góp ý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra hạn chế của từng đồng chí và cách khắc phục trên từng lĩnh vực, giúp tập thể cũng như từng cá nhân nhận thức và sửa chữa. Đến nay, những vấn đề liên quan khiếu kiện đất đai đã được giải quyết, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân có sự đổi mới, hạn chế tình trạng cán bộ uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn chấp hành nghiêm giờ giấc, nền nếp, quy chế làm việc nơi công sở. 

Với phương châm hướng về cơ sở, trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự đổi mới thông qua tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp, phân công thành viên đoàn công tác chỉ đạo các địa bàn, tham dự sinh hoạt hàng tháng các chi bộ khối nông thôn để nắm bắt tình hình cơ sở. Từ năm 2012 đến tháng 8/2015, thành viên 11 đoàn công tác đã tham dự trên 1.800 cuộc sinh hoạt chi bộ cơ sở. Nội dung, chất lượng sinh hoạt có chất lượng, đảm bảo định hướng, tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ trong triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đặc biệt, để công tác chỉ đạo cơ sở cụ thể hơn, từ đầu năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát động phong trào "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" vào thứ 7, chủ nhật Từ khi phát động đến nay, trên cơ sở nội dung phần việc đăng kí, toàn huyện đã huy động cán bộ, đảng viên phối hợp với nhân dân các địa phương làm mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, khơi thông hàng chục tuyến kênh thoát nước, di dời hàng trăm cột điện, làm mới nhiều nhà ở cho hộ nghèo... giúp các địa phương tăng thêm số tiêu chí đạt được, không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ huyện Thạch Hà đã từng bước khắc phục những hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015, tạo đà thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phan Hương


    Ý kiến bạn đọc