Đảng bộ huyện Vũ Quang tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
EmailPrintAa
16:56 15/07/2019

Sáng ngày 12/7/2019, Huyện ủy Vũ Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đảng bộ huyện Vũ Quang có 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với 157 chi bộ (113 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, 44 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang); tổng số 2.957 đảng viên.

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, sau đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy huyện đã ban hành 09 nghị quyết, 28 chỉ thị, 39 kế hoạch, 19 chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; tổ chức 12 đợt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, 04 đợt học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mở 03 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 167 học viên, phối hợp với trường Chính trị Trần Phú mở 01 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 90 học viên, cử 15 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh, cử 08 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; kết nạp 269 đảng viên; thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân tại 5/12 xã, thị trấn; nhất thể hóa chức danh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng tại 5/79 thôn; sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; sáp nhập văn phòng đảng ủy với văn phòng ủy ban nhân dân thành văn phòng chung tại 12/12 xã, thị trấn; bố trí cán bộ công an chính quy về 01 xã (Đức Bồng); chuyển 23 viên chức y tế học đường ở các trường học về Bệnh viện Đa Khoa huyện và các trạm y tế xã.

Các tổ chức cơ sở đảng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ sau đại hội đến nay, cấp ủy các cấp tổ chức 1.385 lượt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò tham gia quản lý, giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện thường xuyên, có hiệu quả...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế: Phương thức hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng chậm đổi mới, chưa quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy có đơn vị còn lúng túng; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu; khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới...

Đồng chí Nguyễn Minh Đức phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ huyện Vũ Quang. Báo cáo đã khái quát được kết quả công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Huyện ủy Vũ Quang chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm kết nạp đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra và chuẩn bị tốt để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khái quát công tác tổng kết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đề nghị và yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo và tổng hợp kiến nghị lên cấp trên. Đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính. Các địa phương tập trung phòng cháy rừng, kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi; chống hạn và chăm sóc vụ hè - thu; chuẩn bị tốt các điều kiện sáp nhập xã.

Nguyễn Thị Thủy (Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang)


    Ý kiến bạn đọc