Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông qua Chương trình công tác toàn khóa và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm
EmailPrintAa
16:17 06/11/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 2. Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thông qua: Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XVI; Hướng dẫn hoạt động Khối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối; đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Trong 10 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; tích cực thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng số tiền, hàng trị giá gần 05 tỷ đồng. Chỉ đạo 108/108 tổ chức cơ sở Đảng đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo yêu cầu, kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đảng viên tiếp tục được chú trọng, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định trách nhiệm nêu gương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú mở 02 lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung cho 140 đảng viên; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 251 quần chúng và 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 179 đồng chí; kết nạp 184 đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục được quan tâm với hình thức đa dạng, sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, thảo luận, góp ý vào dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XVI, hướng dẫn hoạt động khối tổ chức cơ sở đảng và các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối đã thông tin một số nội dung quan trọng về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh và Đảng bộ Khối, đồng thời ghi nhận kết quả đạt được của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng bộ, chi bộ phát huy những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2020, tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng những tháng cuối năm, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX; rà soát, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Phan Xuân Bính (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc