Đảng bộ Kỳ Anh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
EmailPrintAa
10:15 13/07/2016

Sáng ngày 12/7/2016, Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí phó đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Kỳ Anh, đại diện lãnh đạo, cán bộ các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh.

 

 

                  Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, huyện vừa mới được tách nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã nỗ lực đạt được kết quả khá trên một số lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.186 tỷ đồng, bằng 49,92% kế hoạch. Vụ lúa Xuân được mùa, diện tích gieo cấy đạt 5.507,8ha, năng suất 51,65 tạ/ha, sản lượng 28.449 tấn (tăng 1.053 tấn so với vụ xuân 2015), đạt 61,89% kế hoạch. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ; thành lập mới 81 mô hình, 28 tổ hợp tác, 17 hợp tác xã, 24 doanh nghiệp. Toàn huyện có 217 tiêu chí đạt chuẩn, trung bình đạt 10,3 tiêu chí/xã; huy động hơn 194 tỷ đồng, vận động người dân hiến hơn 12.500m2 đất và 14.621 ngày công.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo đạt được những kết quả tích cực; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh; có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế, nâng số xã đạt tiêu chí về y tế lên 18/21 xã. Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh về khắc phục sự cố môi trường, ổn định sản xuất. Đến nay, Huyện đã tiếp nhận hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 197,755 tấn gạo cấp cho 2.382 hộ dân; hỗ trợ 455 chủ tàu với số tiền cấp ứng 2.129 triệu; có 8 tổ chức, cá nhân hỗ trợ số tiền 484,6 triệu đồng và 35,5 tấn gạo. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác an ninh được đảm bảo; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại được tiến hành kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đồng thời đi sâu thảo luận, phân tích các tồn tại, hạn chế: Nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng gặp nhiều khó khăn; sự cố ô nhiễm môi trường biển đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế biển; thu ngân sách đạt thấp. Kết quả xây dựng nông thôn mới có mặt chững lại, một số xã không hoàn thành các tiêu chí được giao; một số xã nợ đọng xây dựng cơ bản cao. Quản lý khai thác tài nguyên, quản lý đất đai ở một số xã có dấu hiệu buông lỏng; việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải chưa được quản lý chặt chẽ. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường.

Về công tác xây dựng Đảng: Việc giáo dục chính trị tư tưởng chưa đi vào chiều sâu; nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận nhân dân có lúc chưa kịp thời. Kết nạp đảng viên ở một số địa phương gặp khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở một số xã còn lúng túng. Công tác vận động quần chúng có lúc hiệu quả chưa cao; mô hình dân vận khéo chưa thực sự phát huy hiệu quả...

 Các đại biểu đã làm rõ các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong đó chỉ ra cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan. Đối với nguyên nhân khách quan cần thực hiện các biện pháp giảm tối đa tác động đối với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đối với các nguyên nhân chủ quan cần phải nhanh chóng khắc phục triệt để trên cơ sở đó góp ý bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung quyết liệt để giải quyết trong 6 tháng cuối năm với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2016.

 

 

                                       Các đại biểu dự Hội nghị

 

Thay mặt đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Kỳ Anh, đồng chí Đinh Quốc Thị, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó trưởng Đoàn công tác tại huyện Kỳ Anh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng gợi mở một số nội dung để Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lưu ý bổ cứu cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, đó là: Xây dựng chuẩn, đồng bộ các quy hoạch phát triển, đồng thời phải công bố công khai cho nhân dân biết để nhân dân thực hiện quyền giám sát trong quá trình triển khai và thực hiện. Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng chuẩn văn hóa ở địa phương, cơ sở... coi đây là những tiền đề, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần làm tốt công tác cán bộ; phát huy tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là đối với những người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, quyền giám sát của nhân dân.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm: Lãnh đạo, chỉ đạo các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016 và các xã dưới 11 tiêu chí; tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh về việc khắc phục sự cố môi trường biển; tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn đọng và các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường hoàn thành các nội dung liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tích cực chuẩn bị các nội dung cho kỷ niệm 180 năm ngày thành lập huyện Kỳ Anh.

                                                                                               Nguyễn Ngọc 


    Ý kiến bạn đọc