Đảng bộ Nghi Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
16:07 24/06/2020

Trong 03 ngày từ 21 đến 23/6/2020 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Nghi Xuân đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh”.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị, thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị huyện và Nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,32%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng 51%, thương mại - dịch vụ 33,77%, nông - lâm - thủy sản 15,23%. Thu ngân sách tăng cao, năm 2019 đạt 529 tỷ đồng (tăng 289% so với năm 2015). Có 135 dự án được chấp thuận với tổng mức đầu tư 5.209 tỷ đồng; 135 trang trại, gia trại, mô hình kinh tế có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, trong đó 42 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được kết quả nổi bật. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới (là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn, “về đích” trước 02 năm so với kế hoạch); năm 2019, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đã hoàn thành Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 143/152 làng văn hoá, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ; có 43 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo từ 11,95% (năm 2015) giảm còn 3,68% (năm 2019). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua đã tổ chức, phối hợp tổ chức 147 lớp  đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 49 hội nghị báo cáo viên với hơn 24.000 lượt người tham gia học tập; kết nạp 578 đảng viên mới. Tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy và  các đơn vị hành chính, giảm 15 thôn, 02 đơn vị hành chính cấp xã, 02 trạm y tế, 76 tổ chức hội cấp xã và 01 tổ chức hội cấp huyện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: Tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế ngành thương mại, dịch vụ chưa đạt kế hoạch; lĩnh vực du lịch phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa. Một số dự án đầu tư triển khai chưa bảo đảm tiến độ cam kết, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu. Quy mô và tổ chức sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ. Phong trào xây dựng nông thôn mới sau khi đạt chuẩn ở một số nơi chững lại. Việc nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên có thời điểm chưa kịp thời. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, chi bộ chưa được phát huy đúng mức…

Để tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân Nguyễn Công Trứ; lợi thế có đường bờ biển dài, nằm ở vành đai thành phố Vinh, có các tuyến giao thông quan trọng đi qua; đồng thời tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác của tỉnh tại huyện Nghi Xuân, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện xác định tập trung lãnh đạo xây dựng Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu - điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện gắn với quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hóa gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động rà soát, phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở, tập trung xử lý đơn thư, khiếu nại, các vụ việc tồn đọng. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII...

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Đại hội đã bầu 14 đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc