Đảng bộ Thạch Hà chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp
EmailPrintAa
09:57 27/02/2020

Thạch Hà là một trong 03 đảng bộ được tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện (theo Công văn số 2028-CV/TU, ngày 10/2/2020 của Tỉnh ủy). Thời gian qua, công tác chuẩn bị đại hội được các cấp ủy Đảng huyện Thạch Hà tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo.

Huyện ủy tổ chức Hội nghị soát xét, bổ cứu công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng

Huyện ủy Thạch Hà đã tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên cho cán bộ chủ chốt toàn huyện; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Các ban, phòng, ngành liên quan đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các phần việc cụ thể: Ban Tuyên giáo tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội; Ủy ban Kiểm tra tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Ban Tổ chức tham mưu đề án nhân sự; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chào mừng Đại hội đảng các cấp... Toàn huyện đã triển khai 16 công trình chào mừng đại hội Đảng, tổng trị giá trên 20 tỷ đồng.

Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thạch Xuân

Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với 11 đảng ủy xã, thị trấn và giao Đoàn công tác trực tiếp làm việc với các xã còn lại để chỉ đạo, kiểm tra tình hình chuẩn bị tổ chức đại hội; thống nhất lựa chọn 03 đơn vị tiến hành đại hội điểm cơ sở gồm các đảng bộ: Xã Thạch Thắng, thị trấn Thạch Hà, Công an huyện.

Các cấp ủy cơ sở đến nay đã hoàn thành dự thảo lần 2 báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, Đề án nhân sự để xin ý kiến các thành phần theo quy định, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản, phân công tham luận, công tác hậu cần, kinh phí và điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở sơ duyệt các nội dung đại hội trước ngày 20/2/2020.

Về chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền phục vụ đại hội. Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo, tổ chức hội nghị lần thứ 3 lấy ý kiến của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện… Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX, trình Đại hội lần thứ XXX đã được Tiểu ban Văn kiện hoàn thành dự thảo lần 1. Tiểu ban Nhân sự đã dự thảo phương án nhân sự trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Các tiểu ban, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã và đang tham mưu chương trình, kế hoạch, kịch bản, công tác hậu cần, kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ đại hội.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, xây dựng công trình chào mừng đại hội đảng các cấp; thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo ổn định tình hình. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức tiếp dân, chủ động đối thoại trực tiếp với nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Trên cơ sở lấy ý kiến góp ý của các thành phần liên quan, các cấp ủy sớm hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đại hội theo khung thời gian, kế hoạch đề ra.

Phan Thị Hương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc